Energi reportageFrån Europas till världens största kraftlinermaskin
14/12/2021 3min lästid

Från Europas till världens största kraftlinermaskin

14/12/2021 3min lästid
Från Europas till världens största kraftlinermaskin

SCA:s pappersbruk i Obbola expanderar. Fotograf: Patrick Trägårdh/Umebild.se

Utanför Umeå i byn Obbola håller SCA på att expandera sitt pappersbruk. Här bygger bolaget världens största kraftlinermaskin som även kommer göra SCA till världens första fossilfria kraftlinerproducent. I och med expansionen ökar produktionen i Obbola från 450 000 till 725 000 ton kraftliner årligen, vilket ska möta den ökande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Efterfrågan på pappersförpackningar växer vilket drivs av en rad faktorer som ökad e-handel, växande befolkning och en ambition att minska användningen av plast. Samtidigt ökar efterfrågan på att förpackningarna ska vara hållbara, vilket gjort att SCA tagit beslutet att både öka sin produktion och göra processen fossilfri vid pappersbruket i Obbola.

Arbetet med expansionen har pågått sedan hösten 2019 och sedan dess har flera viktiga milstolpar tagits. Nu pågår produktion i flera olika delprojekt samtidigt och till halvårsskiftet 2023 väntas hela projektet vara färdigställt.

– I juni nådde vi en stor milstolpe då den nya maskinhallen byggdes klart till en tät byggnad. Efter det kunde vi börja montera den nya pappersmaskinen vilket är det största delprojektet just nu. Samtidigt byggs det för fullt i resten av delprojekten och vissa anläggningar har vi redan kunnat ta i drift, berättar Per Strand, projektdirektör på SCA.

Montaget av den nya pappersmaskinen väntas bli färdigställt under första halvåret 2022 och då påbörjas ett nytt projekt där en linje för upplösning av returpapper ska monteras. Detta kommer pågå parallellt med flera andra delprojekt och om ungefär ett år väntas de avslutande byggaktiviteterna kunna påbörjas.

Världens första fossilfria kraftlinerproducent

Med den nya pappersmaskinen kommer SCA växa från att ha Europas till världens största kraftlinermaskin, och som grädde på moset kommer produktionen av kraftliner bli koldioxidfri. Det innebär att bolaget minskar sina utsläpp av koldioxid med 20 000 ton per år.

– I Obbola har vi bytt ut våra två gamla oljeeldade mesaugnar mot en större mesaugn som drivs av träpellets. Denna håller på att startas upp just nu, och tack vare bytet till en biobränsleeldad mesaugn kommer vi bli världens första producent av fossilfri kraftliner, säger Per Strand.

Den totala investeringen för expansionen i Obbola uppgår till 7,5 miljarder kronor och när projektet är färdigställt kommer 11 000 ton maskinutrustning ha monterats. Det motsvarar vikten av ett och ett halvt Eiffeltorn.

– Det här är en lönsam investering inom ett växande segment. Vi räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första året i drift och bidra positivt till vår industriella avkastning, avslutar Ulf Larsson, vd för SCA.

Per Strand, projektdirektör på SCA. Foto: Per-Anders Sjöquist

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!