EldistributionSvk ökar investeringstakten i transmissionsnätet
3/03/2021 2min lästid

Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet

3/03/2021 2min lästid
Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet

Foto: Svenska kraftnät/Tomas Ärlemo

Förklaringen är att flera projekt som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 23,3 miljarder kronor, det är en ökning med sex miljarder jämfört med föregående års treårsplanering.

Det framgår i den verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2022–2024 som Svenska kraftnät nu lämnat till regeringen.

Förklaringen är att flera projekt som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.

– Vi planerar för mycket omfattande investeringar i transmissionsnätet och i IT-system de kommande åren. Ytterst handlar det om att möjliggöra omställningen av energisystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion, säger Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät.

Investeringar i IT-system drivs av ett förändrat kraftsystem med nya krav på stödtjänster, anpassade marknadslösningar samt implementering av europeiska regelverk. När det gäller de planerade investeringarna i transmissionsnätet behöver de långa ledtiderna i investeringsprocesserna kortas, konstaterar Per Eckemark.

– Möjligheterna till att korta ledtiderna beror såväl på vår inre effektivitet, som av de tillståndsprocesser som vi har att följa. Svenska kraftnät lämnade nyligen fyra förslag till regeringen för att möjliggöra en effektivare tillståndsprocess och utbyggnad av transmissionsnätet, säger han.

En avgörande faktor för att en stor del av ökningstakten i investeringsplanerna ska hållas är att tillstånden för de olika projekten följer plan. Det gäller speciellt tre stora och mycket viktiga investeringar. Det är Hansa Powerbridge, som är en ny förbindelse till Tyskland. Det är Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, som ska förstärka överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 i södra Sverige. Och det är Messaure–Keminmaa, en ny 400 kV-ledning mellan elområde SE1 i Norrland och Finland.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!