EldistributionSvenska kraftnät utreder regler kring stödtjänster
18/11/2020 2min lästid

Svenska kraftnät utreder regler kring stödtjänster

18/11/2020 2min lästid
Svenska kraftnät utreder regler kring stödtjänster

Svenska kraftnät får i uppdrag att redogöra för arbetet med stödtjänster. Foto: Katrin Seuss

“Användningen av stödtjänster kan öka ytterligare.”

Regeringen ger Affärsverket Svenska kraftnät uppdraget att redogöra för arbetet med så kallade stödtjänster, som används för att öka stabiliteten i elsystemet.
I uppdraget ingår också att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar.

Utbyggnaden av förnybar elproduktionen ökar och utvecklingen ligger i linje med målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Användningen av nya kraftslag innebär att förutsättningarna för elsystemet förändras, eftersom olika kraftslag påverkar stabiliteten i elsystemet på olika sätt.

Regeringen har beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med stödtjänster. Stödtjänster är funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet. Exempel på det är frekvensreglering, rotationsenergi och spänningsreglering.

I uppdraget ingår också att föreslå nya ersättningsmodeller till aktörer, under förutsättning att det är samhällsekonomiskt lönsamt, samt att föreslå nödvändiga regeländringar.

– Stödtjänster är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa stabiliteten och kapaciteten i elsystemet. Sådana tjänster används redan, men användningen kan öka ytterligare, säger energiminister Anders Ygeman.

Affärsverket Svenska kraftnät ska återkomma med sin slutrapport senast den 1 september 2021.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!