EldistributionVärmekluster för ökad innovation
21.08.2019 14:44 3 min lästid

Värmekluster för ökad innovation

21.08.2019 14:44 3 min lästid

Foto: Pixabay / cc / Foto rabe

I klustret lyfts forskningsresultat och annan kunskap fram och förädlas i nya konstellationer.

Jessica Branschaktuellt
0

Just nu håller Energiforsk på med att bygga upp ett värmekluster. Ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

Klustret fokuserar på att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att införa och använda i industrin. Det finns stora mängder användbara resultat från tidigare forskning, skriver Energiforsk. Och det finns studier som visar att värdet av den forskning som bedrivits är långt mer än tio gånger insatsen, men att bara sex procent av det värdet har omvandlats till pengar.

– I klustret lyfts forskningsresultat och annan kunskap fram och förädlas i nya konstellationer. Det ökar möjligheten att ta till sig och använda ny kunskap och nya innovativa lösningar, säger Helena Sellerholm, områdesansvarig för termisk energiomvandling på Energiforsk i ett pressmeddelande.

Samverkan och kunskapsutbyte

Förutsättningarna för generaliserbarhet ökar om olika organisationer med samma behov är involverade och bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

– Vi har märkt vikten av samverkan och kunskapsutbyte för att ta steget från forskningsresultat till att införa en ny lösning, säger Julia Kuylenstierna som är en av de ansvariga på Energiforsk.

Klustret har stöd från Energimyndigheten och några industriföretag och riktar sig bland annat till teknikleverantörer inom fjärrvärme och fjärrkyla, till forskningsinstitut, konsultbolag, fjärrvärmebolag, aktörer inom byggsektorn, värmepumpstillverkare och till verksamheter inom energilagring.

I maj hölls den första workshopen inom Energiforsks värmekluster på temat digitaliserat underhåll av fjärrvärmenät.

– I oktober följer vi upp de förslag som kom fram i maj, exempelvis utvecklingen av den så kallade elektropotentialmetoden. Men också nya förslag på lösningar och utvecklingsområden kommer att fångas upp under dagen, säger Julia Kuylenstierna.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!