EldistributionSatsar på AI och machine learning för stamnätet
17.06.2019 07:00 3 min lästid

Satsar på AI och machine learning för stamnätet

17.06.2019 07:00 3 min lästid

Pontus Romanus, data scientist och Lars Jansson, CIO på Svenska kraftnät Foto: Kerstin Kristoferson

"Det handlar ju krasst om att tillämpa AI och machine learning".

Jessica Branschaktuellt
0

För att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem med större andel förnybar produktion och en integrerad europeisk elmarknad satsar Svenska kraftnät stort i IT.

Utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen, ett behov att anpassa verksamheten till nya EU-regler samt Elmarknadshubben, det vill säga navet för den information som sänds mellan aktörer på den svenska elmarknaden.

Tillämpad AI och machine learning

IoT, RPA, AI och machine learning är några exempel på fokusområden inom digitalisering hos Svenska kraftnät. Som data scientist på Svenska kraftnäts enhet Data och modeller arbetar Pontus Romanus bland annat med prognoser och prediktiva modeller.  

– Energiomställningen till 100 procent förnybart är en spännande utmaning som måste hanteras av Svenska kraftnät. Att få arbeta med prediktiva modeller som används i Sveriges nationella kontrollrum är ett privilegium, säger Pontus Romanus i ett pressmeddelande.

Frågeställningar som ”hur mycket vindkraft producerar Sverige om 10 min och hur säkra är vi på den siffran?” blir allt mer kritisk för kontrollrummet och är ett typexempel på prognoser, skriver SVK. Det är en viktig del av verksamhetens uppdrag som systemansvarig myndighet.

– Det handlar ju krasst om att tillämpa AI och machine learning för att möjliggöra vårt samhällsviktiga uppdrag. Konkret handlar det om att utveckla algoritmer som exempelvis förutspår balans eller obalans mellan produktion och konsumtion Sverige har inom kommande timme, säger Pontus Romanus.

IT-lösningar

Svenska kraftnät har uppdraget att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. För att nå målet pågår flera stora IT-satsningar. Ett exempel är bolaget Fifty som är ett samarbete med Svenska kraftnät och vår norska motsvarighet Statnett. Bolaget ansvarar för utveckling av IT-system som ska stödja elsystemets balansering och marknadsfunktioner på en nordisk och europeisk marknad.

– Fifty ska exempelvis möjliggöra den nya Nordiska balanseringsmodellen (NBM) med syftet att klara av integration av ökad andel förnybar produktion samt en harmonisering av balansmarknaderna, säger Lars Jansson CIO på Svenska kraftnät.

Även den svenska elmarknaden står inför förändring. Svenska kraftnät leder arbetet med att utveckla och införa ett centralt IT-system för att effektivisera den svenska elmarknaden, den så kallade Elmarknadshubben. I dagens marknadsmodell kommunicerar marknadsaktörerna direkt med varandra i en alla-till-alla modell. Elmarknadshubben centraliserar viktiga processer på elmarknaden, effektiviserar informationsutbyten, möjliggör olika typer av energitjänster samt skapar förutsättningar för ökad konkurrens och förenklar för kunden genom införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!