Digitalisering”Vi vill digitalisera byggbranschen på enklast möjliga sätt”
18/01/2022 3min lästid

”Vi vill digitalisera byggbranschen på enklast möjliga sätt”

18/01/2022 3min lästid
”Vi vill digitalisera byggbranschen på enklast möjliga sätt”

Genrebild: Pixabay

Intervju med Rikard Larsson, vd för BEAst.

BEAst är en förening som tar fram automatiserade arbetssätt och standarder för digital kommunikation i byggbranschen. För närvarande ligger fokus bland annat på att skapa en informationsstandard som ska att underlätta omställningen till kravet på klimatdeklarationer.   

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och består av drygt 100 medlemmar i form av samverkande europeiska företag och organisationer. Föreningen har tagit fram ett flertal standarder för bland annat digital kommunikation av affärsinformation och för granskning av bygghandlingar.

– Vi är en intresseförening som vill digitalisera byggbranschen på enklast möjliga sätt, säger Rikard Larsson, vd för BEAst.

Precis som resten av samhället digitaliseras byggbranschen i hög takt och på många olika områden samtidigt just nu. BEAst jobbar med att effektivisera och automatisera den digitala kommunikationen mellan olika parter såsom leverantörer och entreprenörer genom att generera standard i form av ett gemensamt språk.

– Branschen digitaliseras nu med en massa olika portaler. Det gör det väldigt splittrat för beställare och leverantörer med många olika portaler och det vi gör är att vi skapar ett gemensamt språk för information som skickas mellan systemen, så att alla kan använda sitt eget system, säger Larsson.

I projektet ”Miljödata nu” har Peab, Skanska och NCC har tagit fram en behovsanalys och kommit fram till vilken miljöinformation entreprenörerna har behov av, där första fasen fokuserar på behovet för Boverkets klimatdeklarationer. Projektet är finansierat av Byggföretagen.

– Just nu befinner vi oss i en förstudie, sen tar Byggföretagen beslut om huruvida man går vidare. Vi har haft avstämning med en grupp leverantörer och en enkät för att se var vi ska börja någonstans i genomförandeprojektet.

Beslut om genomförande kommer att fattas i februari 2022.

–  Vi har ett projekt som angränsar till detta som heter BEAst supply 4.0. Det syftar till att internationalisera och standardisera BEAst-standarder genom att basera dessa på den europeiska standarden Peppol. Det är en etablerad generell standard som vi behåller och anpassar efter byggbranschen.

BEAst supply 4.0 ska vara klart i slutet av kvartal ett 2022 och Miljödata nu kommer att använda en av artefakterna från det projektet.

– Under 2022 avgränsar man sig till deklarationerna för att kunna få in verifikat från leverantörer till entreprenörer. Det vill vi göra på ett digitalt, enhetligt och standardiserat sätt, för att öka effektiviteten som är något vi behöver jobba på i branschen, säger Rikard Larsson.

Text: Malin Rothenborg

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!