DigitaliseringBoverket om nya kravet på klimatdeklarationer
18/01/2022 3min lästid

Boverket om nya kravet på klimatdeklarationer

18/01/2022 3min lästid
Boverket om nya kravet på klimatdeklarationer

Bildkälla: Prodikt

Intervju med Kristina Einarsson, som arbetat med införandet av lagen sedan 2017.

Sedan 1 januari i år gäller en ny lag med krav på klimatdeklaration för nya byggnader i Sverige. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet och det yttersta ansvaret för att upprätta och inlämna en deklaration till Boverket ligger på byggherren.

Kristina Einarsson har i egenskap av projektledare för Boverket, arbetat med att ta fram underlag och underlätta införandet av lagen på uppdrag av regeringen sedan 2017.

– Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet för nya byggnader, säger Kristina Einarsson, projektledare för Boverket.

En klimatdeklaration är en sammanställning av klimatpåverkan från byggskedet i uppförandet av nya byggnader. Sammanställningen inkluderar tillverkning av byggprodukter, uttag av råvaror och transporter samt byggspill och energianvändning vid uppförandet.

För byggnader som omfattas av det nya kravet måste deklarationen finnas registrerad hos Boverket innan slutbesked kan lämnas av byggnadsnämnden.

– Det här kommer innebära en stor omställning för byggsektorn, en del tror dock att handlingar ska lämnas in i samband med ansökan om bygglov och så är det inte. Det här påverkar inte bygglovsprövningen, däremot ska du ha registrerat en klimatdeklaration hos Boverket för att kunna få ett slutbesked, förklarar Einarsson.

Undantagna från kravet på klimatdeklaration är bland annat byggnader som uppförs av privatpersoner, inte kräver bygglov, har en yta på mindre än 100 kvadratmeter eller utgör fastighet för industriändamål.

För byggnader som omfattas av den nya lagen är det byggherren som ansvarar för beräkning och sammanställning av deklarationen, medan Byggnadsnämndens roll är att ta ställning för om byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration och om så är fallet att kontrollera att en sådan har bekräftats som registrerad innan slutbesked lämnas. Boverket i sin tur har tillsynsansvar.

–  Vi har i uppdrag av regeringen att ta fram en klimatdatabas, ett klimatdeklarationsregister där man registrerar deklarationen samt att informera och vägleda om de nya reglerna. Vi har tagit fram en handbok om klimatdeklarationer som förtydligar tillämpningen. Det kommer även en vägledning i vår handbok om Plan- och bygglagen (PBL) där det förtydligas för byggnadsnämnderna vad ändringen i PBL innebär så att detta inte stoppar upp lov- och byggprocessen på något sätt.

Boverket är den myndighet som kontrollerar klimatdeklarationerna så att kraven uppfylls. Från byggbranschens håll har reaktionerna på den nya lagen hittills varit övervägande positiva enligt Einarsson.

– Generellt har det varit väldigt positiva reaktioner med många som även efterfrågar gränsvärden. Kritiken som har varit är att hela byggnadens livscykel och alla byggdelar borde ingå, att en del tycker att det inte är tillräckligt. Det handlar mest om omfattningen och att man vill ha mer, säger Kristina Einarsson.

Fakta om ändringar i PBL

  • 1 januari 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller vad som krävs för att få slutbesked. Anledningen till ändringen i PBL är den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader.
  • För att få slutbesked krävs det att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gör sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration.

Text: Malin Rothenborg

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!