2019-11-25 Skanska bygger om skola för 430 miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/skanska-bygg-bolag-byggherre.jpg

Skanska bygger om skola för 430 miljoner

Skanska
Foto: Marcus Rosenholm/Branschaktuellt
Skola

Skanska har tecknat ett avtal på 430 miljoner för om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan i Stockholm.

Projektet omfattar rivning av befintlig skolbyggnad, uppförande av ny skolbyggnad med idrottshall och därtill ombyggnad av den del av skolan som bibehålls. Totalt rör det sig om nybyggnation motsvarande cirka 9 000 kvadratmeter bruttoyta samt 6 400 kvadratmeter ombyggnad. Rödabergsskolan kommer efter ombyggnad att kunna ta emot cirka 1 040 elever att jämföra med dagens kapacitet om 640 elever.

Förberedande arbeten redan igång

Förberedande arbeten för nybyggnationen är redan igång och den nya byggnaden väntas stå klar under sommaren 2021. Därefter påbörjas ombyggnadsarbetet av den befintliga skolbyggnaden. Det arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2022.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!