2019-09-12 Sveriges första fossilfria förskola https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/skolor-wsp-skola-fossilfri.jpg

Sveriges första fossilfria förskola

Illustration: Liljewall Arkitekter
Skola

Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Som ett led i det arbetet startar nu ett innovationsprojekt med målet att bygga en fossilfri förskola.

Förskolan, som fått namnet Hoppet, byggs av Derome. WSP har knutits till projektet för att hitta optimala lösningar genom att utreda och testa olika processer, material och metoder.

– Vi är mycket glada över att medverka i detta spännande uppdrag, säger Hanna Holmdahl Bodén på WSP Byggprojektering i Göteborg i ett pressmeddelande. Experter, entreprenörer, konsulter och leverantör kommer att samarbeta mycket tätt för att hitta smarta, kreativa lösningar med minimal klimatpåverkan. Det här är ett projekt som utmanar alla traditionella byggmetoder och därför krävs en hel del nytänkande. Från WSP deltar konsulter med kompetens inom mark, byggnadsfysik, geoteknik och konstruktion. Det gäller att ha en helhetssyn på hela kedjan; utvinning av råvaror, transporter, arbetsmaskiner, material och produkter för att säkra att inga fossila ämnen används i något skede.

Utredningarna är nu igång och under 2021 ska Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola, vara klar att ta emot de första eleverna. Genom innovationsprojektet Hoppet kommer branschen förhoppningsvis få många nyttiga lärdomar om fossilfritt byggande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!