2019-02-06 Skolbygget tvingas be om mer pengar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/genrebild-skola-pixabay-webb.jpg

Skolbygget tvingas be om mer pengar

Foto: Pixabay / CC
Foto: Pixabay / CC
Skola

Nu är det klart, den pågående renoveringen av Linehedsskolan beviljas tilläggsanslag om 20 miljoner kronor.

Skolan, som är byggd 1965, ska fräschas upp och byggas om och till för att rymma 300 elever. Byggprojektet har stött på problem, bland annat upptäcktes ett gammalt eternittak som behöver saneras och att delar av den befintliga byggnaden var i sämre skick än förväntat. Till det har vattenskador uppkommit i samband med byggnationen, där ansvarsfrågan nu utreds om vem som ska stå för kostnaderna.

Totalt satsas nu drygt 100 miljoner kronor i investeringsmedel för tillbyggnad och renovering av Linehedsskola. Projektet är försenat ungefär ett halvår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2019/2020.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Demokratipeng till samhällsföreningar

Sammanlagt 450 000 kronor delas i år ut till samhällsföreningarna runt om i kommunen. Det är en ökning jämfört med 2018 då Halmstads kommun delade ut 300 000 kronor till sju föreningar.

Inför verksamhetsåret 2019 har nio samhällsföreningar ansökt om stöd för demokratiutveckling på sina respektive orter. Föreningarna ansöker om belopp utifrån behov och verksamhet. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade att fördela medel enligt följande:

  • Oskarströms samhällsförening: 79 100 kronor
  • Harplinge samhällsförening: 43 500 kronor
  • Trönninge samhällsföreningar: 23 000 kronor
  • Getinge samhällsförening: 85 000 kronor
  • Gullbrandstorps samhällsförening: 35 000 kronor
  • Slättåkra byalag: 24 900 kronor
  • Snöstorps stadsdelsförening: 10 500 kronor
  • Kvibille allförening: 66 000 kronor
  • Simlångsdalens samhällsförening: 83 000 kronor

Ett rikt föreningsliv spelar stor roll för utvecklingen av Halmstads kommun därför ges stöd till det lokala föreningslivet, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Syftet med stödet är att föreningarna ska arbeta för den lokala demokratin och pengarna ska komma ortens invånare till godo.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!