2018-09-11 Kommun bryter med byggare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/osthammarsskolan.png

Kommun bryter med byggare

Frösåkersskolan. BIldkälla: Sh bygg
Frösåkersskolan. BIldkälla: Sh bygg
Skola

Östhammars kommun skriver på sin hemsida att det kommer ske en ny upphandling av Frösåkersskolan. I samband med att nästa fas i projektet inleds väljer kommunen att inte förnya avtalet med byggentreprenören. Istället siktar man på att öppna upp för en ny upphandling för vem som ska få uppdraget att fortsätta bygga Nya skolan.

Helen Åsbrink, chef för Tekniska förvaltningen på Östhammars kommun kommenterar beslutet på deras hemsida:

– Det är naturligt och självklart att vi ser över samarbetet i detta läge när det gäller ett så här stort projekt,  avtalet ger möjlighet till  utvärdering för både beställare och utförare, säger Helen Åsbrink.

Närmast kommer Östhammars kommun att genomföra en ny upphandling som väntas vara färdig i början av 2019. Upphandlingen förväntas dock inte påverka tidsplanen nämnvärt. Bygglov beviljades i slutet av augusti och en invigning är fortfarande planerad till hösten 2021.

Entreprenören, Sh bygg, väljer nu att kommentera Östhammar kommuns beslut att avbryta samarbetet rörande Frösåkersskolan:

”För Sh bygg, som fick beskedet i torsdags, kom nyheten som en chock. Efter ett avstämningsmöte i början av juli, precis innan semestrarna drog igång, var allt positivt och beskedet löd fortsatt att Sh skulle utföra också etapp två av projektet. Varför man nu väljer att avbryta samarbetet är oklart men det kommunen trycker på är att Sh skulle sakna erfarenhet av ett så stort projekt.”

– Det påståendet vänder jag mig emot eftersom det inte stämmer. Under vår mångåriga verksamhet har vi gjort, och utför i skrivande stund, många projekt som är både större och mer komplexa än det här. Det är ju ett av Sh:s signum, att vi har stor kompetens i att utföra just komplexa och tekniskt avancerade projekt, säger vd Lars Svensson.

Beskedet om avbeställningen har endast delgivits Sh muntligt, något som gör det svårt att se vad som händer härnäst.
– Det är sagt att vi den 14 september muntligen ska få veta av kommunen varför man valt att avbryta samarbetet. Som beställare har man naturligtvis rätt att avbeställa ett projekt men det hade kunnat göras på ett annat sätt. Jag tycker att det är oseriöst att göra det muntligt precis innan etappstarten, särskilt när det rör sig om ett relativt stort projekt. Därför vill vi ha ett skriftligt beslut, avslutar Lars Svensson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!