2017-10-12 Akademiska Hus investerar i nya Humanisten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/humanisten_exterior.jpg

Akademiska Hus investerar i nya Humanisten

Nya Humanisten i Campus Näckrosen
Projektet är det första i en rad som planeras i området tillsammans med Göteborgs universitet. Illustration: KUB arkitekter
Reportage
Skola

I slutet av förra året startade byggnationen av projektet Humanisten, projektet som Akademiska Hus investerar 668 miljoner kronor i för att renovera och bygga ut.

Projektet Humanisten, ett stenkast från Götaplatsen, är en ny byggnad för undervisning och forskning inom humaniora ska uppföras samtidigt som befintliga Humanisten och Språkskrapan byggs om. Projektet är det första i en rad som planeras i området tillsammans med Göteborgs universitet.

» Läs också: Tengbom bakom ny skola i Göteborg

I nya Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser. Projektet omfattar en ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande Humanisten och kan ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

– Projekt Humanisten är efterlängtat. Vår verksamhet har varit utspridd och här på Humanisten har vi varit trångbodda sedan länge. Redan 2006 togs de första idéskisserna fram för en utbyggnad, säger Mats Andrén, prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Nya Humanisten i Campus Näckrosen
Nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. Illustration: KUB arkitekter

Humanistens nya byggnad omfattar drygt 16 600 kvadratmeter (bruttoarea) som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor. Nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. Här byggs ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Undervisningssalarna kommer att vara utrustade med modern teknik. Dagens gång- och cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden.

I den befintliga byggnaden kommer de fyra flyglarna att länkas samman för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer och ändamålsenliga arbetsplatser.

– Det är oerhört roligt att sätta spaden i marken för nya Humanisten. Redan den äldre byggnaden var ett gott exempel på en väl genomtänkt kunskapsmiljö men nu är det dags att uppgradera. Den nya byggnaden kommer att ge humanisterna moderna undervisningsmiljöer, gott om mötesplatser och en restaurang med en fantastisk utsikt över Näckrosdammen och Renströmsparken, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga ombyggda byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver.

Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av ett nytt universitetsbibliotek. Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten.

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!