2017-10-03 Pedagogik, miljö och energi – Uppsala får ny skola https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/tiundaskolan.jpg

Pedagogik, miljö och energi – Uppsala får ny skola

Tiundaskolan
Tiundaskolan kommer att kännetecknas av samspelet mellan byggnaden, flexibla lokaler och det pedagogiska arbetssättet. Illustration: C.F.Møller
Reportage
Skola

Uppsala kommun har beställt en skola och en förskola för totalt 1044 barn. Projektet är en nybyggnation av Tiundaskolan som genomförs som en totalentreprenad i partneringsamverkan mellan ByggDialog och Uppsala kommun Skolfastigheter. 

På samma plats låg tidigare en äldre skola och den revs hösten 2015 för att ge plats åt den nya, tomten är densamma, 26 500 kvadratmeter stor. Tiundaskolan kommer att kännetecknas av samspelet mellan byggnaden, flexibla lokaler och det pedagogiska arbetssättet. Skolan kommer innehålla årskurser från förskoleklasser till årskurs 9.

» Läs också: Akademiska Hus investerar i nya Humanisten

– Till ytan blir den nya skolan nästan dubbelt så stor, ca 13 000 kvm. Skolan kommer bestå av en huskropp i tegel, trä och glas som uppförs i olika nivåer om två, tre och fyra våningar. Vi bygger också en fristående idrottshall med bland annat en fullstor basketplan och läktare med 200 platser. Det nya köket kommer ha kapacitet att laga 3000 portioner mat per dag, säger Niclas Jacobson, tillförordnad projektchef på Skolfastigheter.

Till detta projekt har man tagit fram flera grundpelare som man satt extra stor vikt vid, några av dessa är exempelvis samarbetet och samspelet mellan byggnad, pedagogik och verksamhet, då man vill bygga framtidens skola med flexibla lokaler anpassad för skolans pedagogik och arbetssätt. Man har bland annat bjudit in till workshops och haft en ständig dialog med representanter från verksamheten för att förankra idéer och ge utrymme för deras tankar och synpunkter.

– Den främsta utmaningen har varit att lyckas skapa en produkt som möter verksamhetens önskemål om vad framtidens skola är. Speciellt utmanande var det när vi tidigt i projektet kände oss tvungna att jobba med två parallella alternativ på utformning och planlösning för att säkerställa att vi valde rätt väg i projektet. I det läget var det en stor fördel att jobba i ett partneringprojekt där både verksamhet, förvaltare, underentreprenörer och projektörer är med i processen väldigt tidigt och bidrar med sin syn för att få det bästa beslutet för byggnaden och projektet, berättar Karl Sköld, projektchef på ByggDialog.

Man har dessutom haft ett stort fokus på miljö och energi, detta för att kunna erbjuda eleverna och lärarna en toppmodern skola inom alla aspekter.

– Nybygget ska bli en miljöbyggnad där vi arbetar för att nå miljöklass silver och energiklass guld, skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad. Vi väljer hållbara material som ingår i byggvarubedömningen och som samspelar med omgivningen. Ett exempel är tegelfasaden som inte bara är hållbar utan även knyter an till platsens historia och det tegelbruk som en gång i tiden låg på platsen, säger Niclas Jacobson.

Projektet har en beräknad kostnad på totalt cirka 450 miljoner kronor.

Tiundaskolan
Stort fokus på miljö och energi, detta för att kunna erbjuda eleverna och lärarna en toppmodern skola inom alla aspekter. Illustration: C.F.Møller

Ventilationen på Tiundaskolan

PQR Consult AB ansvarar för projektering av ventilation, styr och regler i samband med nybyggnationen av Tiundaskolan. Företaget som har kontor på fyra orter – Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Katrineholm erbjuder konsulttjänster inom projektledning, energi-, miljö och installationsteknik.

– Vi har fått i uppdrag att projektera ventilation för Tiundaskolan tillsammans med vår beställare, Gunnar Karlsen AB (GK gruppen) Ventilationen projekteras så att systemen uppfyller byggherrens och verksamhetens krav på energieffektivitet, flexibilitet och hållbarhet. Det har varit en otroligt rolig och krävande utmaning, säger Mats Johansson, uppdragsansvarig handläggare.

PQR kom in i projektet när programhandlingskedet avslutades och i samband med att systemhandlingen skulle påbörjas.

– Vi fick arbeta om programhandlingen samtidigt som vi jobbade med systemhandlingen och det gällde hela projekteringsgruppen. Det var en utmaning för hela projekteringsgruppen, men som vi lyckades med över all förväntan.

Uppsala kommun Skolfastigheter har valt att utforma och profilera med en grön ådra. Hos PQR står miljö, energi och hållbarhet ständigt i fokus.

– Normalt sett arbetar vi alltid med stort miljöfokus, det är en del av branschen idag och framförallt inom ventilation och energi. Miljöfrågor är en naturlig del av arbetet numera och en anledning till varför vi inte alltid framhäver det.

Samarbetet förklarar Mars Johansson som mycket gott.

– Byggdialogs samverkansform partnering som projektet arbetar efter är exceptionellt bra. Vid varje möte har alla aktörer fått komma till tals och direkt kommunicera med varandra vilket annars kan bli knepigt i en normal projektorganisation, avslutar Mats Johansson.

Punktlösningar och programvaror

I projektet med Tiundaskolan har behovet av att tillvarata värdefull information varit stor. Därför använder man sig av dRofus. Till skillnad från andra punktlösningar eller programvaror som ofta fokuserar på att stötta enskilda konsulter eller projektfaser, så hanterar dRofus information mellan samtliga intressenter i projektet på en och samma plattform. Information som dessutom följer hela projektets livscykel, från planläggning till färdigställande och förvaltning.

– Vi anser att vår helhetssyn på planering och hantering av byggnadens information ger det bästa totala resultatet för projektet. Många av våra kunder börjar sin BIM-resa med en många olika verktyg och appar, men blir snabbt frustrerade på det snäva fokus och de höga omkostnader som kommer med denna metod, säger Nina Lindén på dRofus.

dRofus är ett sätt för organisationer att standardisera projektleverans, implementera företagets standarder, minska antalet verktyg som de använder och betalar för, samt öka effektiviteten och kundnöjdheten.

– Vad vi tillhandahåller med BIM-verktyget är en gemensam plattform där alla delar sin information. Programmet stöder viktiga funktioner så som: planläggning och kartläggning av utrymmen, planläggning och projektering av inredning och utrustning. Informationen är sökbar och dessutom kan man dela all sin information till andra som är involverade. Den stora vinsten är att man möjliggör för en gemensam process.

dRofus har över 25 års erfarenhet i byggbranschen och har bland annat sedan en flera år använts av Akademiska hus och Västfastigheter, samt i större projekt såsom Drottning Silvias Barnsjukhus, Biomedicum och Campus Albano.

– Ett annat referensprojekt är Oslo Gardemoen Flygplats, ett forskningsprojekt i samarbete med Avinor (Norges motsvarighet till Swedavia). På Gardemoen agerar dRofus ”asset-databas ” tills deras drift-och förvaltningssystem och tar ansvar för att tillhandahålla korrekt information, inklusive produkter och dokument, för mer än 50 000 objekt (instanser) vars status konstant skiftar från att vara under projektering, i bruk, till ombyggnad. Än mer spännande är att vi tillhandahåller komplicerad information relaterad till deras över 12 000 tekniska system, avslutar Nina Lindén.

Efter utvärdering valde BIM-samordnaren för i Tiundaprojektet Plan B Services AB dRofus som verktyg för att vi uppfyllde kraven:

• De behövde verktyg för hantering kravställning, önskade ha modellbaserad/länkad sådan (mycket modellfokus från deras håll så önskade även kravställningsverktyg som är ”modellbaserat” som man uttryckte sig)
• Att vi hade lokal support på plats
• Att vi har IFC-modell-koppling
• Välbeprövad produkt (”proven record”)

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!