2017-10-03 Tengbom bakom ny skola i Göteborg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/NyaGrevegårdsskolan.jpg

Tengbom bakom ny skola i Göteborg

Nya Grevegårdsskolan
Den nya skolan som döps till Frejaskolan, ska ha plats för 600 elever. Bild: Tengbom
Reportage
Skola

När 600 elever flyttar in i nya Grevegårdskolan till årsskiftet 2017/18 har skolan bytt både namn och form. Lokalförvaltningens skolprojekt i norra Tynnered är unikt med en kombination av udda geometri och varierade naturlandskap.

Den nya skolan som döps till Frejaskolan, ska ha plats för 600 elever. Den består av tre sexhörningar sammankopplade i en knutpunkt som är ett elevcafé. Skolans miljöer förstärks även av ett eget bibliotek och plats för både fritidsgård och kulturskola.

» Läs också: En skola för framtiden på gamla regementsområdet

Bygger på sexhörningar

Den största av de tre hexagonerna mäter tre våningar och innehåller nya moderna salar för slöjd, NO, hem- och konsumentkunskap.

De andra polygonerna är vardera ett plan höga och påbyggnader med plats för idrottshall och matsal.

Skolan har ett stort tillagningskök där alla elevers skolmåltider förbereds och tillagas.

Alla entréplan består av tegelfasader. Den högre byggnadens övre våningar har skivor av plåt. Från fönster i den högsta byggnaden kan eleverna blicka ut över skolgården och de lägre takens blommande växtmattor.

Själva skolbyggnaderna är tillsammans ungefär 10 000 kvadratmeter stora och har salar för undervisning för elever i förskoleklasser upp till år 9. Skolan är även byggd för särskolans elever.

Skolan planeras att öppna vid årsskiftet 2017/2018. Den stora skolgården kommer att bli färdig först hösten 2018.

Ritning nya Grevegårdsskolan
Själva skolbyggnaderna är tillsammans ungefär 10 000 kvadratmeter stora och har salar för undervisning för elever i förskoleklasser upp till år 9.

Vinnande design

Skolans unika utformning är ett resultat av den arkitekttävling som lokalförvaltningen arrangerade för ett par år sedan.

Förslaget Mångsida från Tengbomgruppen vann med följande motivering:

”En stark, bärande idé som är väl genomförd. Mångsida har en tydlig struktur med fina uterum, goda samband mellan ute- och innemiljö. Med en välkomnande entré bjuder den in stadsdelens invånare under och efter skoltid.”

Mötas alla tider på dygnet

Gården närmast skolan och miljöerna runt omkring har byggts för att vara en attraktiv mötesplats både under och efter skoltid. Skolan kan husera övernattande gäster under idrottsturneringar och det finns möjlighet att låta verksamheter få tillträde till vissa delar av skolan på kvällar och helger.

Med en välplanerad utemiljö kommer det finnas stimulerande och spännande aktiviteter för skolans yngsta och äldsta elever. Även andra är fria att utnyttja gården efter skoldagens slut.

Skolgården kommer att ha ett gytter av fyrkantiga och runda idrottsplaner, hinder- och parkourbana, sandlådor, vatten- och klätterlek, kojor, kompisgungor, flera scener och sittläktare. Utemiljön runt skolbyggnaden bjuder på blandade naturupplevelser med våtmark, skog och gräskullar.

I byggprojektet finns det avsatt pengar för konstnärlig utsmyckning inne i skolan och ute på skolgården.

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!