2021-06-09 Skolan byggs ut för 240 miljoner kronor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/06/b11a145bee53b7e2_org.jpg

Skolan byggs ut för 240 miljoner kronor

Hästhagsskolan i Farsta. (Bild: Skanska)
Hästhagsskolan i Farsta. (Bild: Skanska)
Skanska
Skola

Skanska har fått i uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, att bygga ut Hästhagsskolan i Farsta, söder om Stockholm. Skolan ska byggas ut för att kunna ta emot 900 elever i årskurs ett till nio. Uppdraget är värt cirka 240 miljoner kronor.

Skanskas uppdrag innefattar om- och tillbyggnad av befintlig byggnad från 1959. Därtill ska en ny högstadiebyggnad uppföras, idrottshallen byggas till och skolgården rustas upp. Den befintliga skolbyggnaden utökas också med en matsal.

All nybyggnation ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå, och byggprojektet kommer att ingå i Rättvist byggande, en satsning som lanserats av Allmännyttan i Stockholm i samarbete med berörda myndigheter och branschorganisationer i syfte att verka för en byggbransch utan oegentligheter.

Byggstart är planerad till augusti 2021 och skolan ska stå färdig i oktober 2023.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!