2016-09-28 144 miljoner till forskning om hållbar urbanisering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/formas.jpg

144 miljoner till forskning om hållbar urbanisering

Senaste nytt bygg

Allt fler människor och allt fler resurser koncentreras i och kring städer, såväl i Sverige som världen över.

2016-09-22 Forsen får uppdrag av Uppsala kommun https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/forsen-juvelen.jpg

Forsen får uppdrag av Uppsala kommun

Senaste nytt bygg

Arbetet påbörjas inom kort och förväntas vara klart våren 2018.

2017-05-02 Green Innovation Park nu invigd https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/green-ino.jpg

Green Innovation Park nu invigd

Senaste nytt bygg

År 2030 beräknas runt 200 företag vara etablerade och driva gröna näringar i Green Innovation Park.

2016-09-16 NCC bygger tak för biologisk mångfald https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/ncc-bio.jpg

NCC bygger tak för biologisk mångfald

Senaste nytt bygg

Inte bara en ny stadsdel för ett växande Stockholm utan här blir det också en fristad för växt- och djurarter.

2016-12-10 Serneke bygger Hälsans Hus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/09/hlsans-hus.jpg

Serneke bygger Hälsans Hus

Senaste nytt bygg

Projektet har ett ordervärde om cirka 42 miljoner kronor.

2016-06-22 Tyréns satsar i Linköping https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/06/tyr01.jpg

Tyréns satsar i Linköping

Senaste nytt bygg

Linköpings tillväxt kommer att öka i och med byggandet av Ostlänken