2016-10-31 Stor parkeringsanläggning byggs på Skeppsbron https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/10/skansk-gbg.jpg

Stor parkeringsanläggning byggs på Skeppsbron

Senaste nytt bygg

Parkeringsbolaget har genom offentlig upphandling valt Skanska som totalentreprenör för parkeringsanläggningen på Skeppsbron i Göteborg.

Parterna etablerar nu gemensamt kontor för att dra upp riktlinjerna inför byggstarten 2017.

Skanska och Parkeringsbolaget är först ut i etapp två på Skeppsbron då parkeringsanläggningen med cirka 700 platser ska byggas. Parkeringen ökar tillgängligheten till centrala Göteborg. Eftersom den är placerad under mark, och delvis i Göta Älv, skapar den i stället ytor för bostäder och mötesplatser.

– Det känns väldigt bra att vi är igång och har en entreprenör på plats. Det är oerhört viktigt vi att arbetar nära varandra – nu och fram till dess att anläggningen är klar. Det är främst projektering som står på agendan nu, säger Linda Renner, projektledare, Parkeringsbolaget.

Tillsammans ska Skanska och Parkeringsbolaget dra upp riktlinjerna för hur arbetet ska genomföras. Under 2016 etableras ett gemensamt platskontor.

– Komplexiteten med geotekniska förutsättningar, befintliga konstruktioner, marina arbeten, innerstadsmiljö och tredje man, gör att samverkan med beställaren redan i tidigt skede är avgörande, säger Jenny Karlsson, projektchef, Skanska Sverige.

Projektet innefattar samarbete med ett stort antal andra aktörer i området, till exempel alla befintliga fastighetsägare samt byggherrar för den kommande exploateringen i området. Dessutom ska arkitektens tankar lyftas in i projektet och konst ska integreras i anläggningen från start.

– Den första uppgiften som behöver bli klar under 2017 är byggnationen av norra nedfarten. Vi beräknar att vi börjar med den i april och avslutar i december. Planerad byggperiod för parkeringsanläggningen är januari 2018 till december 2020, säger Linda Renner.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!