2020-10-27 18 miljoner i skadestånd för störningar från Slussen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/31797216058_b7392ebf14_o.jpg

18 miljoner i skadestånd för störningar från Slussen

Slussenbygget väntas bli 3,5 miljarder kronor dyrare än beräknat. Foto: Flickr, Bengt Nyman (CC BY 2.0)
Stockholms stad måste betala 18,5 miljoner kronor till Eriks Gondolen för störningar i samband med ombyggnationen av Slussen. Foto: Flickr, Bengt Nyman (CC BY 2.0)
Senaste nytt bygg

Den stora ombyggnationen av Slussen har påverkat inkomstmöjligheterna för restaurang Eriks Gondolen. Stockholms stad döms nu att betala skadestånd på 18,5 miljoner kronor till restaurangägaren.
Detta enligt en dom i mark- och miljödomstolen.

I maj 2018 väckte Eriks Restaurang Saltsjön AB, som driver restaurang Eriks Gondolen, talan mot Stockholms kommun och yrkande på ett skadestånd på cirka 37, 6 miljoner kronor till bolaget.

Enligt bolaget hade ombyggnationen av Slussen under åren 2016-2018 orsakat störningar som lett till minskat antal gäster, sjunkande omsättning och lägre vinst.
Stockholms kommun har bestritt samtliga krav.

Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att arbetena med ombyggnationen av Slussen gett upphov till störningar i form av avspärrningar och begränsad tillgänglighet samt buller och vibrationer.

Den störning som domstolen menar har varit mest kännbar för Eriks Gondolen har varit avstängningen och den efterföljande rivningen av Katarinavägen och Saltsjöutfarten, som inneburit att taxibilar inte längre kunnat lämna och hämta gäster i omedelbar närhet till restaurangens huvudentré på Stadsgården 6. Denna förändring inträffade vid halvårsskiftet 2016 och har varit pågående sedan dess.

”Inte rimligt att tåla störningarna”
– Störningarna har pågått under mycket lång tid och gett upphov till betydande skada. Det är därför inte rimligt att bolaget ska behöva tåla störningarna utan att få skadan ersatt, säger rättens ordförande, rådmannen Inge Karlström.

Eriks Gondolen har värderat den totala skadan för åren 2016-2018 till drygt 37 000 000 kronor. En central förutsättning för bolagets egen värdering av skadan har varit att restaurangen under normala förhållanden, utan påverkan från ombyggnationen av Slussen, skulle haft en tillväxt om sammanlagt drygt 16 procent.

Men den bevisning som bolaget presenterat till stöd för ökande omsättning för perioden 2016-2018 har inte övertygat mark- och miljödomstolen.
– Det har inte framkommit att Eriks Gondolen haft några uttalade strategier för att höja omsättningen i bolaget, säger rättens ordförande, rådmannen Inge Karlström.

Mark- och miljödomstolen har i sin dom värderat skadan för åren 2016-2018 till totalt 18 570 000 kronor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!