2020-10-26 Elleverantör måste betala skadestånd efter brand https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/brandbil-utryckning.jpg

Elleverantör måste betala skadestånd efter brand

brandbil
Tvisten, som började med en brand 2014, har nu fått ett avgörande. (Fotot har inget med den branden att göra.) Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Eldistribution
Senaste nytt bygg

Högsta domstolen har prövat frågan om en elleverantör kan bli ansvarig för skador som uppkommit efter det att skadlig el passerat genom anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning.
Domen? Elleverantören är ansvarig och måste betala skadestånd.

Det var i april 2014 som en fastighet i Tranås började brinna sedan el med för hög spänning hade överförts till fastighetens starkströmsanläggning.
Till fastigheten hör ett antal verkstadsbyggnader som hyrs av ett åkeri. Vid branden skadades verkstadsbyggnaderna med stora egendomsskador och merkostnader i åkeriverksamheten som följd.

Försäkringsbolagen, Codan Försikring A/S, genom Trygg-Hansa Försäkring filial och Länsförsäkringar Jönköping, betalade ut ersättning till fastighetsägaren och åkeriet efter branden. Men efteråt begärde de i sin tur ut ersättning från elleverantören E.ON – en tvist som nu avgjorts i högsta instans.

Orsaken till branden var ett brott på en PEN-ledare i en transformator i E.ON:s starkströmsanläggning. PEN-ledarbrottet medförde att el med för hög spänning, 400 volt, överfördes till fastighetens starkströmsanläggning.

Frågan i målet var om elleverantören kan bli ansvarig för skador som uppkommit efter det att skadlig el passerat anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning.

E.On har medgett att det finns ett orsakssamband mellan överspänningen och branden, och att skadorna uppgår till det belopp som hovrätten har angett i sin dom. Men de motsätter sig påståenden att bolaget har strikt ansvar för skadorna.

Tingsrätten i Malmö fastslog i domen att branden uppstod till följd av elfelet och att E.ON skulle betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd till Länsförsäkringar Jönköping.
Trygg-Hansa fick ersättning på 1,6 miljoner kronor av de 1,7 miljoner kronor de krävt i skadestånd. Detta ändrades senare av hovrätten till 1,7 miljoner kronor

Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut. E.ON döms nu att ersätta försäkringsbolagen för vad de utgett i försäkringsersättning för skadorna, samt deras rättegångskostnader.

I domen skriver Högsta domstolen bland annat att ”eftersom elen som orsakade branden i fastigheten senast kom från E.ON:s starkströmsanläggning, ska bolaget svara för de skador som då uppstod. Det saknar betydelse om branden uppstod i fastighetsägarens starkströmsanläggning eller i en till anläggningen ansluten elektrisk apparat.Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!