2020-10-23 Bonava: Stabil försäljning i en god marknad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/Joachim-Hallengren-vd-bonava.jpg

Bonava: Stabil försäljning i en god marknad

Joachim Hallengren, VD och koncernchef på Bonava. Bildkälla: Bonava
Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Bonava. Foto: Bonava
Senaste nytt bygg

Bonava presenterar rapporten för årets tredje kvartal.
– Hårt arbete och ökad optimism på marknaden bidrog till en god
försäljningsutveckling i kvartalet. Vi sålde och startade betydligt
fler bostäder än i våras, och landade i nivå med fjolårets tredje
kvartal, kommenterar vd och koncernchef Joachim Hallengren.

Bonavas siffror för 1 juli – 30 september, 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 958 (3 380) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 125 (162) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 (4,8) procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 99 (36) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 72 (27) MSEK
  • Kassaflöde före finansiering uppgick till 817 (–90) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,68 (0,25) SEK
  • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 6,1 (9,7) procent
  • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under kvartalet uppgick till 4 347 (4 305) MSEK

Bonava färdigställde fler bostäder än prognostiserat, men avräknade färre bostäder än samma period föregående år vilket bidrog till lägre nettoomsättning om 2 958 (3 380) MSEK.

– Förbättrade bruttomarginaler i överlämnade konsumentbostäder samt en
ökad kostnadsmedvetenhet har gett effekt i kvartalet. Vi har en solid
projektportfölj i Tyskland, stabilitet i Sverige och vidtagna åtgärder
som succesivt förbättrat Nordic. Vi behöver nu ta detta till nästa nivå
och kunna leverera på den starka bostadsmarknaden vi ser, kommenterar Hallengren.


Bonava har sålt och startat fler bostäder i kvartalet jämfört med samma
period föregående år.
– Bonava har även säljstartat många nya projekt under oktober, bland annat i Nacka och i Göteborg, och intresset är stort, kommenterar Hallengren.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!