2020-10-16 Här är vinnaren av ROT-priset 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/iPiccy-collage-ROT-liten2.jpg

Här är vinnaren av ROT-priset 2020

Johannes kyrka Vinnare av ROT-priset 2020
Johannes kyrka vinner ROT-priset 2020. Foto: Fredric Boukari
Senaste nytt bygg

Johannes kyrka har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. 
Projektet får priset bland annat eftersom man lyckats trolla fram en plats där tillsynes ingen plats fanns.


Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två kapellen vid trappans fot som under årtionden endast använts som förråd.

Beställare: Johannes Församling
Entreprenör: 
M3 Bygg
Arkitekt:
 Bach arkitekter AB
Projektledare:
 KFS AB
Adress: Johannesgatan 21, Stockholm

Den största byggtekniska utmaningen var det mycket djupa schakt som behövde grävas framför och precis intill den befintliga grundläggningen på det 70 meter höga kyrktornet.

Under schaktningen uppstod ytterligare svårigheter: kapellen visade sig vara ytterst dåligt grundlagda och behövde stöttas upp genom stödmurar under trappan. En annan utmaning var att skapa bra ljus- och ljudmiljö i den underjordiska salen.

Juryns motivering
”Med knappt synliga ingrepp har man, under den monumentala trappan framför Johannes Kyrka, lyckats trolla fram en plats där tillsynes ingen plats fanns. En föredömlig samverkansentreprenad där församling entreprenör och arkitekt genom gott samarbete och innovativt tänkande skapat goda tekniska och ekonomiska lösningar.

Befintliga outnyttjade kor har återupplivats och förbinds med ett nybyggt underjordiskt rum vilket överraskar i rymd och ljusflöde från väl integrerade taklanterniner samt korens nya dörrar i glas. Detta skapar också förbindelse med kyrka och park och blir till ett givande möte mellan gammalt och nytt.

Nu finns möjlighet att hålla en borgerlig begravning såväl som ett kyrkligt bröllopsfirande, här får skolbarn en plats att sitta i lugn på rasten och här kan församlingen utöva sin verksamhet. Ett känsligt tillägg som skapar nya rumsliga värden likväl som en plats för möten mellan människor.”

Juryn valde i år att komplettera med ett hedersomnämnande till ombyggnaden av Lidingö stadshus med motiveringen:

”Med en genomtänkt målsättning, strukturerad process och god projektledning har kommunen tillsammans med entreprenör och arkitekt gjutit nytt liv i detta kraftfulla hus. Fina tillägg kombineras med respekt för 70-talsarkitekturens ursprungliga värden.

Stadshuset är efter ombyggnaden inte bara en arbetsplats utan även ett aktivitetshus och en attraktiv mötesplats för kommunens invånare. Lidingö visar möjligheter till ett effektivt lokalutnyttjande som kan vara en förebild för andra kommuner.”

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!