2020-10-16 Krävs på 800 000 kronor för felaktig upphandling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Byggarbetsplats-kontor.jpg

Krävs på 800 000 kronor för felaktig upphandling

Fasad med byggnadsställning
Ombyggnationen annonserades aldrig ut och bryter därför mot lagen om offentlig upphandling, enligt myndigheten. (Genrebild, fotot visar inte det aktuella bygget.) Foto: JohannesJansson/norden.org / CC BY 2.5 DK
Senaste nytt bygg

Hallsbergs kommun genomförde en större ombyggnation av en fastighet utan att först annonsera entreprenaden enligt lagen om offentlig upphandling.
Nu kräver Konkurrensverket att kommunen ska betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Under hösten 2019 ingick Hallsbergs kommun ett avtal om en större ombyggnation av en nyförvärvad fastighet. Entreprenaden var beräknad att ta cirka ett år och den innebar bland annat att kontorslokaler, verkstad och snickeri, tvättstuga och portar skulle byggas om. Avtalets värde uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Kommunen har sedan tidigare ett upphandlat ramavtal om mindre byggarbeten och reparationer för löpande avrop. Den aktuella entreprenaden är en större ombyggnation och omfattas därför inte av ramavtalet, enligt Konkurrensverket. Eftersom ombyggnationen av den nyförvärvade fastigheten inte har föregåtts av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, är avtalet en otillåten direktupphandling.

– Det är inte ovanligt att vi ser byggentreprenader där kontrakt har tilldelats utan annonsering. Som tillsynsmyndighet är det viktigt att vi agerar i frågan. En öppen annonsering ger fler leverantörer möjligheter att lämna anbud och ökar köparens förutsättningar att göra en bättre affär, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Hallsbergs kommun ska dömas att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!