2013-02-26 Christina Lindbäck blir hållbarhetschef för NCC https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/02/christina_hallbarhetschef.jpg

Christina Lindbäck blir hållbarhetschef för NCC

Senaste nytt bygg

Christina Lindbäck tillträder den nya tjänsten som hållbarhetschef för NCC-koncernen 1 mars 2013 och blir samtidigt medlem av koncernledningen. Christina är för närvarande miljöchef för NCC-koncernen.

 Med Christina som medlem av koncernledningen blir vi ännu tydligare med att hållbarhet är en integrerad del i NCC:s långsiktiga strategi. Hållbarhet är sedan länge ett prioriterat område för NCC och är avgörande för att behålla vår position och för att kunna växa. Vi har en stark ambition att bli ett av de bästa företagen inom hållbarhetsområdet, säger Peter Wågström, koncernchef och VD för NCC.

Hållbarhet omfattar också de etiska aspekterna av affärerna, som till exempel uppförandekod, socialt ansvarstagande samt uppföljning av hur väl uppförandekoden efterlevs. Hållbarhet inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av affärerna. Det handlar inte enbart om NCC:s ansvar inom dessa områden utan också om våra intressenters och samhällets framtida krav. Hur vi designar våra framtida samhällen har en stor påverkan på nuvarande och framtida generationer – där är byggnader och infrastruktur en väsentlig del.

– Vi tror att den sociala aspekten av hållbarhet kommer att få en allt större betydelse i planeringen av vårt framtida samhälle. Det är ett område där NCC som ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag kommer att ta en större roll i framtiden. Det kommer bli en förutsättning att ha en dialog med våra intressenter, inte bara om miljö och ekonomi, utan även om de sociala aspekterna för att kunna växa lönsamt, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!