2013-02-26 Sju av tio politiker vill minska möjligheten att överklaga bygglov https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/02/nyprod.jpg

Sju av tio politiker vill minska möjligheten att överklaga bygglov

Senaste nytt bygg
Foto: Niklas Maupoix

Politiker och fastighetsföretag är rörande överens. Tidsbegränsa handläggningen vid överklagaden av plan- och byggärenden och ta bort en instans för överklagan. Det framkommer i en undersökning från Fastighetsägarna.

Vid årsskiftet presenterades två statliga utredningar som båda pekar på behovet av att förenkla plan- och bygglagen. Syftet med förslagen är att underlätta nyproduktion av bostäder. En ny undersökning från Fastighetsägarna visar att det finns ett starkt stöd hos både fastighetsföretag och politiker för denna typ av reformer.

– Förslagen upplevs som helt okontroversiella bland såväl politiker som fastighetsföretagare. Det finns därför inga hinder för regeringen att omgående påbörja en reform av plan- och byggprocessen, säger Rudolf Antoni, utredare hos Fastighetsägarna.

Totalt har enkäten besvarats av 95 riksdagsledamöter, 244 ledande kommunpolitiker samt 500 fastighetsföretag. De har fått ta ställning till två påståenden kring plan- och byggprocessen och graderat dem på en skala från inte alls bra till mycket bra.

Politiker och fastighetsägare är överens. Hela 94 procent av de politiska företrädarna tycker att det är mycket bra eller ganska bra att tidsbegränsa handläggningen vid överklaganden av plan- och byggärenden. Motsvarande siffra bland fastighetsföretagen är 97 procent.

På frågan om det är bra att ta bort en instans för överklagan svarar 80 procent av fastighetsföretagen att de tycker det är mycket eller ganska bra. Bland politiker är motsvarande siffra 69 procent.

– Långa handläggningstider leder till oförutsägbarhet och onödigt långa planerings- och byggprocesser. Detta leder i sin tur till att det blir svårare att bygga nytt och att kostnaderna blir onödigt höga, säger Rudolf Antoni.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!