Miljö & Utveckling
2 min lästid

Installatörsföretagen: Inbromsning för branschen

5:e oktober 2023, 12:13
Installatörsföretagen: Inbromsning för branschen
Ola Månsson, VD Installatörsföretagen. BIldkälla: Installatörföretagen.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Energieffektiviseringstakten måste exempelvis öka om vi ska klara energiomställningen, hålla nere elpriserna och minska klimatavtrycket. Men då krävs ökad politisk handlingskraft, skriver de vidare.

Tvärniten för bostadsbyggandet och nedgången i konjunkturen har en negativ påverkan på installationsbranschen. Sammantaget visar rapporten att installationsmarknaden under 2023 har minskat med 9 procent.

De branscher vars marknadsvolym har drabbas hårdast är ventilationsbranschen med en nedgång på 14 procent samt värme och sanitet med en nedgång på 13 procent. Även elinstallationer har minskat med 9 procent.

– Även om installationsbranschen inte är lika hårt drabbad av lågkonjunkturen som andra branscher så ser vi en inbromsning. Installationsbranschen är nyckeln för att vi ska klara av energiomställningen och med hjälp av energieffektiviserande åtgärder kan vi på sikt åstadkomma sänkta elpriser för hushållen. Därför är denna nedgång bekymmersam, säger Ola Månsson, VD Installatörsföretagen.

De tre installationsåtgärder som de tillfrågade företagen i rapporten anser ha störst potential för att kunna minska energianvändningen är: styr och reglersystem, värmeåtervinning inom ventilation, solpaneler och värmepumpar. Men dessa åtgärder kräver ofta stora investeringar från hushållen. Någonting som har försvårats i och med det ökande ränteläget.

– Satsningen som regeringen har genomfört för att utöka rotavdraget är ett steg i rätt riktning, men behöver permanentas och lyftas till 50 procent av arbetskostnaden för att minska risken att konsumenter köper svarta jobb. Om vi ska lyckas att hålla nere elpriserna för hushållen och ställa om energisystemet måste det ske mycket större energieffektiviseringssatsningar från politiskt håll. Speciellt nu när köpkraften hos många hushåll är kraftigt försämrad, avslutar Ola Månsson.

#installatörsföretagen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0