Projekt
2 min lästid

Grönt ljus för utvecklingen av Ångfärjetomten

16:e mars 2015, 09:16
Grönt ljus för utvecklingen av Ångfärjetomten
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Helsingborgs stad kan nu inleda utvecklingen av Ångfärjetomten. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelat att de inte ser några skäl att ge prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen som kommunfullmäktige beslutade om 2013 vinner laga kraft.

Diskussionerna kring Ångfärjetomten har pågått i över åtta år. 2012 gjorde staden ett omtag för utvecklingen av Ångfärjetomten (Gamla staden 1:1) med kongress- och hotellanläggning samt bostäder. Det nya förslaget är ett resultat av synpunkter från invånare och länsstyrelsen. 2013 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gamla staden 1:1.

Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan vintern 2014. Länsstyrelsens beslut överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan då de delade länsstyrelsens bedömning. Nu har även Mark- och övermiljödomstolen meddelat att de inte ser några skäl att pröva detaljplanen ytterligare.

– Det här bekräftar att staden i dialog med invånare och länsstyrelsen gjort ett bra arbete med att ta fram en plan för området som smälter in i miljön. Nu fortsätter arbetet med att utveckla ett otryggt och delvis tråkigt område till en självklar mötesplats för helsingborgare, näringsliv och besökare, säger Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

– Jag är glad att det finns en vilja att investera i Helsingborg och med en centralt belägen kongress- och hotellanläggning breddar vi stadens utbud av funktioner och mötesplatser, säger Peter Danielsson och tillägger att Ångfärjetomten är en viktig del i arbetet att skapa tillväxt och i förlängningen nya arbetstillfällen.

Med utvecklingen av Ångfärjetomten knyter gångstråken ihop sundet med stadens kärna. På så sätt är tanken att skapa en tät och sammanbunden stad med inslag av gröna mötesplatser.

Arbetet påbörjas efter sommaren med att bygga om kajerna och att planera för en flytt av Ångfärjestationen till sin nya plats vid hamninloppet.

Ångfärjetomten (Gamla staden 1:1) ska ge plats för en konferens- och hotellanläggning, 120-150 bostäder samt möjlighet till publika lokaler som handel och restauranger. I området planeras även för ett bredare parkstråk samt en bred kajpromenad.

#Ångfärjetomten #helsingborg stad #mark- och övermiljödomstolen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0