2020-11-16 Sameby stoppar utbyggnad av skidanläggning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/skiing-3728676_1920.jpg

Sameby stoppar utbyggnad av skidanläggning

nej till utbyggnad av Kappruets skidanläggning
Mark- och miljööverdomstolen säger nej till en utbyggnad av Kappruets skidanläggning. (Genrebild.) Foto: Pixabay
Byggindustrin
Projekt

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till en detaljplan för utbyggnad av skidanläggningen Kappruet i Härjedalen.
Domstolen hänvisar bland annat till att konsekvenserna för rennäringen i området är för dåligt utredda.


Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun antog detaljplanen 2017.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av den alpina anläggningen och ambitionen är att skapa en åretruntanläggning.

Detaljplanen omfattar bland annat 136 nya fritidshusfastigheter, hotell, nya liftar med nya nedfarter, åtta hektar nya ytor för utförsåkning, camping och nytt reningsverk.

Mittådalens sameby motsatte sig utbyggnaden och yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.
Domstolen gick på samebyns linje och upphävde kommunens beslut.

Kommunen överklagade till nästa instans, men mark- och miljööverdomstolen ändrar inte domen.

Mark- och miljööverdomstolen skriver att konsekvensbeskrivningen
endast innehåller allmänt hållna uppgifter om hur Mittådalens sameby bedriver rennäring inom området.
Det går utifrån dessa inte att bedöma konsekvenserna för rennäringen av
detaljplanens föreslagna exploatering eller om de åtgärder som kommunen planerar till skydd för rennäringen är tillräckliga.Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!