2020-10-30 Anstalten rivs och ger plats för ny, dubbelt så stor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/kvinnoanstalten.jpg

Anstalten rivs och ger plats för ny, dubbelt så stor

kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome
Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Specialfastigheter för att utveckla kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome söder om Göteborg. Foto: Specialfastigheter
Projekt

Antalet platser på kvinnoanstalten Sagsjö i Lindome ska mer än fördubblas. De befintliga byggnaderna ska och ersättas av två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter.
Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Specialfastigheter för att utveckla anstalten.

Serneke har sedan tidigare ett ramavtal med Specialfastigheter där bolaget är en av fyra aktörer att dela på entreprenader värda totalt cirka 8 – 10 miljarder kronor. Sernekes ramavtal omfattar projekt i hela landet värda över 100 miljoner kronor. Nu har parterna tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans utveckla kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome.

Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.

Anstalten kommer att ha säkerhetsklass 2 och 3, där klass 2 i dag är den högsta för kvinnor. Ett tiotal platser kommer dock att få högre säkerhet, vilket gör att Sagsjön blir ett alternativ för att ta emot även interner med de högsta säkerhetskraven.

Det nu undertecknade avtalet är ett samverkansavtal i fas 1 som innebär att beställare och entreprenör jobbar med planering och ekonomi för projektet. I fas 2 utförs själva entreprenaden.

Den överenskomna ordersumman inkluderas i det kvartal då entreprenadkontrakt tecknas. Byggstart är beräknad till våren 2021 och anstalten ska vara helt färdigställd 2024.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!