2020-10-28 Nytt jättefängelse ska byggas i Kalmar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/fangelse.jpg

Nytt jättefängelse ska byggas i Kalmar

fängelse, häkte
Projekt

Kriminalvården riktar in sig på Kalmar för att genomföra planerna på en ny anstalt och ett nytt häkte.
En inledande målsättning är att den nya klass två-anstalten ska kunna tas i bruk 2027.

Generaldirektör Martin Holmgren har fattat ett initieringsbeslut som slår fast att arbetet för en etablering av en ny anstalt i region Öst ska inriktas mot Kalmar kommun. Inriktningen är ett häkte i anslutning till centralorten Kalmar samt en anstalt på lämplig plats inom kommunen. Om rätt förutsättningar ges ska även en gemensam anläggning för häkte och anstalt övervägas.

– En ny anstalt och ett nytt häkte i Kalmar innebär ytterligare en viktig del i arbetet med att modernisera vår infrastruktur och öka vår platskapacitet . Att etablera anstalten i Kalmar innebär att vi kan ta tillvara på den kompetens som redan i dag finns i Kalmar. Det är en stor fördel jämfört med att bygga upp en verksamhet helt från grunden, säger ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg.

I dag finns en anstalt i klass två med 60 platser, ett häkte med 35 platser samt ett frivårdskontor. Anstalten byggdes 1852 och bedöms ha begränsade förutsättningar för en modern anstaltsverksamhet.
Häktet invigdes 1974 och var fram till 2007 samlokaliserat med polisen. Efter det har nya hyresgäster flyttat in vilket inneburit vissa säkerhetsmässiga problem.

Nu följer ett intensivt arbete med överläggningar med Kalmar kommun och kompletterande utredningar. Planen är att teckna en avsiktsförklaring med kommunen kring årsskiftet 2020/2021.
En inledande målsättning är att den nya klass två-anstalten i Kalmar ska kunna tas i bruk 2027.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!