2020-10-16 Veidekke tecknar miljardkontrakt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Syvab2.jpg

Veidekke tecknar miljardkontrakt

Himmerfjärdsverket
Reningsverket Himmerfjärdsverket ska genomgör en omfattande om- och tillbyggnation. Illustration: Syvab
Projekt
VA

Veidekke har tecknat avtal med Syvab om en omfattande om- och tillbyggnation av Himmerfjärdsverket i Grödinge.
Kontraktsumman uppgår i cirka 1,3 miljarder kronor och arbetet planeras pågå fram till 2026.

Reningssverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor.

Projektet är uppdelat i två delar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad.

Veidekke, som varit med i projektet redan i utrednings- och projekteringsfasen, anlitas nu även för byggarbetet.

Om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. När det nu är dags för genomförande, så känner vi på Syvab oss väldigt glada och trygga med att få utföra arbetet i samverkan med Veidekke Entreprenad AB. Det borgar för ett gott samarbete under projektets genomförande och en framtidssäkrad reningskapacitet i världsklass, säger Carl-Olof Zetterman, vd på Syvab.

Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssättsäger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Arbetet innefattar byggnation av ny membranbyggnad, silstation, pumpstationer med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av befintliga bassänger.

Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning etappvis från år 2023 till 2026.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!