2020-05-18 Byggstart för nytt reningsverk – blir ett av Europas modernaste https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/reningsverk-kristianstads-kommun.jpg

Byggstart för nytt reningsverk – blir ett av Europas modernaste

I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas. Bild: Kristianstads kommun
I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas. Bild: Kristianstads kommun
Projekt

Snart är det dags för byggstart av Kristianstads kommuns hittills största projekt – ny- och ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk.

Idag är Kristianstads centrala reningsverk omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste det centrala reningsverket byggas om och byggas ut.

2024 ska det nya reninggsverket att tas i drift och kommer då att vara ett av Europas modernaste reningsverk. Hela projektet är kostnadsberäknat till 535 miljoner kronor.

– Det är vår största investering hittills i kommunen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd i ett pressmeddelande och tillägger:

– Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Membranteknik

En teknik som ska användas i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster från vattnet. Verket förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!