2020-03-26 Här demoleras det sista av Fortums koleldade kraftverk Inkoo https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/03/fortum-inkoo-kraftverk-explosion.jpg

Här demoleras det sista av Fortums koleldade kraftverk Inkoo

Skorstenen på kraftvärmeverket Inkoo i Finland rasar. Bildkälla: Fortum
Kraftvärme
Nyheter
Projekt

Slutet på en era, så beskriver Fortum demoleringen av den sista skorstenen på det koleldade kraftverket Inkoo i Finland. Demoleringen av Inkoo är en del av Fortums övergång till fosslifri energi.

– Vi fattade beslutet 2016 att riva det koleldade kraftverket Inkoo, det största i Norden. Det var det första storskaliga beslutet i linje med vår strategi att helt fasa ut användningen av kol i energiproduktionen. Det är fantastiskt att rivningsarbetet nu har avslutats säkert och med en utmärkt återvinningsgrad, säger Pekka Lundmark, Fortums vd och koncernchef.

Fokus på materialåtervinning

Rivningen av Inkoo beskrivs av Fortum som ett enastående exempel på materialåtervinning. Över 90 procent av allt rivningsmaterial kommer sannolikt att återvinnas. Den tekniska utrustningen har återvunnits till Fortums egna kraftverk eller sålts som reservdelar till andra kraftproducenter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!