2020-01-23 Ändrade planer på nya miljardbygget https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/skanska-nsm-malmo-white-arkitekter.jpg

Ändrade planer på nya miljardbygget

Nya NSM. Illustration: White arkitekter
Projekt

Nya Sjukhuset Malmö, NSM, kostar 12 miljarder kronor att bygga. I samband med utvecklingen av de våldsamma kriminella konflikterna i Malmö har akuten fått hantera fler patienter med livshotande blödningar.

Tidigare har det tagit tre till fyra minuter för patienter med livshotande skottskador att rullas från akuten till en operationssal. Något som har räddat liv. 12 miljarder senare, blir den livsviktiga transportvägen längre.

– Avståndet är oacceptabelt långt. Det är inte hållbart med den utvecklingen vi har haft i Malmö, säger Anders Rehn, verksamhetschef för den centrala operationsavdelningen IPV på Sus till Sydsvenskan.

– Om man får in en patient med stora blödningar så kan vi inte hålla på med hjärt-lungräddning under en så lång sträcka som till det här nybygget, om hjärtat stannar igen efter de första insatserna på akuten.

Ändringar i planeringen

Verksamhetsansvariga har utrett olika alternativ, bland annat ett nytt ambulansintag och akutrum, men idén var för kostsam och avfärdades. Huvudalternativet är istället en ”akutkorridor” på bottenvåningen av kirurghuset och att behålla operationsmöjligheter nära akuten.

Enligt Peter Lanbeck ska utvecklingen berott på att ändrade planer, men samtliga parter är inställda på att hitta en lösning.

– Planeringen i inledningsskedet utgick från det område där man kunde bygga, där andra äldre byggnader skulle rivas. Men om man inte kan hela historien är det svårförståeligt varför man ökar avstånden. Däremot har alla inställningen nu att detta måste lösas, och vi har ju fyra år på oss, säger Peter Lanbeck, chef för programkontoret för nya Sus.

Bygget har pågått i fem år. Operationsverksamhet och intensivvård ska samlas om ytterligare fyra till fem år i två nya jättevårdbyggnader.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!