2019-12-16 Mikrovågsbaserad teknik för att minska utsläppen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/shivam-dewan.jpg

Mikrovågsbaserad teknik för att minska utsläppen

Foto: Shivam Dewan
Energieffektivisering
Projekt
Vägar

Asfaltshanteringen ska stå för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle.

Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen kan drivas med el istället för med fossila bränslen.

— Projektets styrka är det breda angreppssättet med hela värdekedjan representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Parternas unika kompetenser ger möjlighet att skapa framtidens teknik och arbetssätt. Det kommer att generera affärsmöjligheter för partnerföretagen, kunna minska koldioxidutsläppen från asfaltshantering samt förbättra arbetsmiljön, säger Leif Boström, direktör Division Specialprodukter LKAB i ett pressmeddelande.

Fokus: Gjutasfalt och lagningsmassor till potthål

Projektet kommer inledningsvis att fokusera på gjutasfalt och lagningsmassor till potthål. Under våren utvecklar projektet recept kopplat till värmningsteknik som sedan ska ingå i fältförsöken som görs på Trafikverkets utvalda anläggning. Parallellt med detta beaktar projektet hur tekniken kan förbättra arbetsmiljön och jämställdheten i asfaltbranschen, för att vid projektslut presentera strategier.

Parter i projektet är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI. Projektbudget är 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!