2019-12-05 Peab får miljardbygge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/peab-domstol-malmo.jpg

Peab får miljardbygge

Illustration: Henning Larsen Architects
Projekt

I Nyhamnen i Malmö ska det byggas en helt ny domstolsbyggnad. Peab har fått uppdraget av Castellum och kontraktssumman uppgår till 921 miljoner.

Fastigheten uppförs i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C på Carlsgatan i centrala Malmö. Den nya domstolsbyggnaden, som beställts av Domstolsverket, kommer att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Blandning av tegel och glas

Byggnaden består av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovan på detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas. Byggnationen omfattar cirka 34 000 kvadratmeter bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö, säger Bratislav Marjanovic, regionchef Peab i ett pressmeddelande.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart våren 2020 och färdigställande är beräknat till hösten 2022.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!