2019-10-22 Nacka-projekt igång https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/danvikshem-byggpartner-bostad-nacka.jpg

Nacka-projekt igång

Flygfoto innan södra slänten och övre Varis uppfördes. Foto: ByggPartner
Projekt

Nu är ombyggnationerna av A-huset och G-huset på Danvikshem i Nacka påbörjade. I oktober byggstartades projektet.

Projektet är att i partnering tillsammans med stiftelsen Danviks hospital och ByggPartner där parterna skall tillgänglighetsanpassa huskropparna A med 30 vårdboende och G med 58 vårdboende. Lägenheterna kommer att byggas om, nya installationer kommer att göras med ett nytt fläktsystem samt att ny planlösning är framtagen, mindre åverkan kommer också göras på den K märka fasaden. Delar av huskropparna kommer samtidigt att vara i drift under produktionen.

I september avslutades nybyggnadsprojekten på Danvikshem där ByggPartner uppfört 2 nya huskroppar, Södra slänten med 36 lägenheter som ligger i sluttningen mot söder och Övre Varis med 30 lägenheter i sluttningen mot norr.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!