2019-09-17 NCC bygger ut reningsverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/ncc-kommun-jonkoping-bostader-bygge.jpg

NCC bygger ut reningsverk

Bilden har inget med texten att göra. Fotograf: Erik Mårtensson
Bilden har inget med texten att göra. Fotograf: Erik Mårtensson
Projekt

Norrtälje växer och infrastrukturen behöver rustas inför ett ökat antal boende. Tillsammans med kommunen ska NCC bygga ut avlopps- och reningsverket i Kapellskär. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 115 miljoner kronor.

– Kapellskär är en stor och viktig hamn för området och en utbyggnad av reningsverket kommer hela Östersjön och kommunens stora skärgårdsbebyggelse till godo. Genom ett tätt samarbete i tidigt skede mellan kommunen, driftorganisationen och NCC tillvaratar vi parternas olika kompetenser och får på så vis en bättre och mer kostnadseffektiv produktion, säger Jyrki Virolainen, projektledare Norrtälje kommun i ett pressmeddelande.

Tre reningsbassänger ska byggas

NCC:s uppdrag består i att bygga tre stycken nya 9 meter djupa reningsbassänger i platsgjuten betong samt en utjämningstank med syfte att balansera mängden avfall gentemot reningsbassängernas nivåer för det bästa ekosystemet och för en effektiv reningsprocess.

Projektet har nu inletts med projektering och planering för utbyggnaden. Byggnationen beräknas påbörjas under hösten 2019 och vara helt klar i februari 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!