2018-09-12 Aktör smider stora planer mitt i centrum https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/dios_ostersund.png

Aktör smider stora planer mitt i centrum

Diös Fastigheter Östersund
Diös Fastigheter Östersund
Projekt

Diös Fastigheter och Östersunds kommun har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg i centrala Östersund. Igår beslutade Kommunstyrelsen att planläggning för kvarteret får påbörjas. Slutgiltig placering av byggrätter och övrig utformning av fastigheterna bestäms i kommande detaljplan.

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.

– Nu kan vi, tillsammans med Östersunds kommun, påbörja planprocessen för Gustav III:s Torg där vi enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal fokuserar på de kommersiella fastigheterna. Vi ser fram emot att få vara med och skapa ett helt nytt kvarter med attraktiva platser mitt i centrum, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

– Jag är glad att vi nu tagit nästa steg i den här viktiga delen av vår stadsutveckling och ser fram emot fortsättningen i arbetet tillsammans med Diös, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!