2018-09-11 Järfälla tecknar ramavtal för Saab-tomten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/jarfalla00.png

Järfälla tecknar ramavtal för Saab-tomten

Bildkälla Järfälla Kommun
Bildkälla Järfälla Kommun
Projekt

Järfälla kommun och Saab tecknar ramavtal för att konkretisera förutsättningarna för kommande exploatering i Jakobsberg. Utvecklingsområdet omfattar cirka 2 000 nya bostäder, Saab:s nya kontor, hotell, skola och lokaler för centrumverksamhet.

I syfte att konkretisera förutsättningarna för kommande exploateringsavtal för detaljplaneområdet Bällstadalen i Jakobsberg tecknas ett ramavtal mellan Järfälla kommun och exploatören.

Exploateringsområdet inrymmer idag kontors- och verksamhetsytor för Saab:s egen verksamhet med drygt 1900 anställda. Saab önskar bygga ett nytt kontor för all sin verksamhet på platsen vilket möjliggör att området kan omvandlas till en modern stadsdel med blandning av kontor, preliminärt cirka 2 000 nya bostäder, hotell och lokaler.

– Saab är en viktig arbetsgivare i Järfälla. Att de nu väljer att utveckla sin verksamhet med fler arbetsplatser är positivt för hela Stockholmsregionen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att utveckla platsen till en attraktiv miljö att bo, besöka och arbeta i, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya stadsdelen ligger i nära anslutning till centrala Jakobsberg och ska knytas samman med Söderdalen genom nya gång- och cykelförbindelser över Bällstaån.

Utbyggnaden kommer att ske under en period på mellan 10 och 15 år och inleds med att Saab bygger ett nytt kontor för sin egen verksamhet.

Beslut om att teckna ramtalet tog av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 september.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!