Hamnar
1 min lästid

Här är Stockholms nya kaj

25:e november 2022, 15:24
Här är Stockholms nya kaj
Bildkälla: AIX Arkitekter
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm ska Skanska bygga Saltkajen – en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj. Arbetena har höga miljökrav och omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten.

– I dagsläget pågår förberedande arbeten, såsom röjning och rivningar samt vissa markundersökningar. Start av spont och pålningsarbetena sker i mitten på december, berättar Per Eltin, projektchef på Skanska.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Förutom osäkerheter på grund av händelser i omvärlden som har gett osäkra leveranstider och kostnadsökningar, så har vi ett tekniskt utmanande projekt med spontning och pålning på vatten med allt vad det innebär. Det är ett spännande projekt med många tekniska utmaningar, som i sin förlängning syftar till en stadsutveckling av Stockholm.

En testbädd för klimatet

Utöver den nya Saltkajen planerar Stockholms stad för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden, och sedan projektet med att omvandla stadsdelen startade under 2011 har med än 3 000 lägenheter byggts.

Norra Djurgårdsstaden är också en testbädd för idéer och innovationer inom hållbar utveckling där målet är att bidra till en minskad klimatpåverkan.

#norra djurgårdsstaden #skanska #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0