Passivhus
4:e januari 20133 min lästid

”Passivhus allt mer efterfrågade av våra kunder”

4:e januari 20133 min lästid
”Passivhus allt mer efterfrågade av våra kunder”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Tre stora byggkoncerner har stora planer på att i egen regi kunna utbilda i byggande enligt passivhusstandard. Målgrupperna är de egna leden och i anslutning till aktuella projekt. Anledningen är att kunskapen måste kanaliseras till alla led i byggprocessen menar man.

Byggande enligt passivhusstandard kommer allt mer och självklart är detta något som intresserar även de större byggkoncernerna. Detta i takt med att efterfrågan på allt mer energieffektiva fastigheter ökar.
– Vi arbetar mycket aktivt med strategier för lågenergihus generellt och där ingår passivhus som en del. Det är ytterst sett efterfrågan från kunderna som styr takten. Vissa kunder är mycket kunniga och pålästa inom passivhusstandard, säger Svante Wijk, energisamordnare på NCC Construction.

Däremot är det uppenbart att energipriser, miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga drivkrafter vid planering och projektering av alla nya fastigheter även om man inte alltid bygger enligt passivhusstandard. Helt klart har man inom de större byggföretagen börjat skaffa sig kunskaper inom passivhusbyggande.
– Branschen har haft folk på utbildning vid Passivhuscentrum i Västra Götaland. Ett problem har varit att utbildningarna tidigare var relativt långa i antal dagar. Ett annat problem är att dessa utbildingar behöver anpassas efter i vilket skede ett byggprojekt befinner sig i och när produktionspersonalen har tid. Dessa orsaker har naturligtvis sammantaget påverkat uppslutningen

Ett annat problem är att kunskaper är färskvara och om man inte använder dem under en tidsperiod finns en uppenbar risk att man glömmer viktig kunskap.
– Utbildning i så nära tidsmässig anslutning som möjligt till ett passivhusprojekt och helst anpassat till det aktuella objektet är därför att föredra.

En sak som karaktäriserar byggandet av extremt energieffektiva byggnader är att utförandet av varje steg av produktionen kräver en noggrannhet och ett medvetet kvalitetstänk. Klimatskalet ska vara lufttätt, köldbryggor minimerade och så vidare.

För att projekt av den typen ska vara lyckosamma krävs att alla yrkesgrupper och underentreprenörer har en kunskap och förståelse för vad detta i praktiken innebär för var och en av dem.
– Från branschhåll föreslog vi att vi själva skulle kunna utbilda nära byggarbetsplatser vid lämpliga tillfällen och med de målgrupper som är mest relevanta, säger Svante Wijk.

Detta är nu på gång och byggföretag som NCC, Skanska och Peab sitter med i en arbetsgrupp gällande ett sådant upplägg. Ett tretiotal egna utbildare uppskattas kunna vara färdigutbildade under 2012 som ett pilotprojekt.
– NCC har stora planer på att en majoritet av de som jobbar med husbyggande ska ha kunskaper om byggande enligt passivhusstandard eller andra energisnåla hus inom de kommande åren.

Många byggprojekt karaktäriseras av att det är en lång process räknat i tid från projektering till slutbesiktning och inflyttning.
– Ofta omsätts mycket personal längs vägen och man tvingas till ändringar från ursprungsplaner. Det finns därför stora behov av styrrutiner och anvisningar för att säkerställa att kvalitén behålls under hela byggtiden. Till exempel att alla som behöver har fått utbildning.  

Därför är den ökade styrning av projekt som naturligt följer när man bygger enligt passivhusstandard – dessutom ofta i kombination med miljöklassificeringssystem som till exempel Miljöbyggnad – välkommen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0