2021-03-22 John Mattson utökar i Slakthusområdet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/toppbild-slakthusomradet-juni-2019-1560x648-1.jpg

John Mattson utökar i Slakthusområdet

Slakthusområdet. Foto: Stockholm Stad
Bostad
Kontor

John Mattson har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på tomträtten Hjälpslaktaren 7 i Slakthusområdet i Stockholm. John Mattson har även tecknat avtal om att utveckla och långsiktigt kvarstå som ägare till tomträtten Hjälpslaktaren 2 i samma kvarter.

I början av 2021 erhöll John Mattson en markanvisning från Stockholms stad på tomträtten Hjälpslaktaren 7 i Slakthusområdet. Markanvisningsavtalet innebär att John Mattson får ensamrätt att tillsammans med Stockholms stad utveckla tomträtten med ny bebyggelse.

Dessutom har John Mattson tecknat avtal med samarbetspartnern LaTERRE om att kvarstå som ägare till tomträtten Hjälpslaktaren 2 och därmed även utveckla en kulturklassad byggnad.

I kvarteret Hjälpslaktaren planerar John Mattson att driva detaljplan för att utveckla bostäder med levande bottenvåningar samt moderna kontor och kommersiella verksamheter om totalt cirka 11 500 kvadratmeter uthyrbar area.

Den nya detaljplanen beräknas antas under 2024.  

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!