2021-01-05 Stort renoveringsavtal i Sollentuna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/ture01.jpg

Stort renoveringsavtal i Sollentuna

Vänster: Turebergshuset renoveras, december 2020. Till höger: Visionsbild efter renovering av Turebergshuset. Murman Arkitekter.
Vänster: Turebergshuset renoveras, december 2020. Till höger: Visionsbild efter renovering av Turebergshuset. Murman Arkitekter.
Kontor

Sollentuna kommunfastigheter har skrivit avtal med entreprenören COBAB för renoveringen av hela Sollentunas kommunhus, Turebergshuset. Målsättningen är att återflytt kan ske under hösten 2022.

Under hösten har projektering och förberedande produktion genomförts. I och med avtalet påbörjas genomförandet.

– Det är mycket glädjande att vi nu går in i fas 2 med den så efterlängtade renoveringen av det gamla Turebergshuset. Intresset för denna renovering är mycket stor bland sollentunaborna och nu märks det också utanpå huset att processen går framåt säger Thomas Ardenfors (M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Entreprenad i samverkan
Renoveringen drivs som en totalentreprenad i samverkansform. Samverkan kan innebära olika saker i olika projekt, men målet är att möjliggöra gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör skriver SKAB.

– Samarbetsformen kräver en hög grad av öppenhet mellan inblandade parter och de människor som representerar dessa. Detta för att få inblandade personer att se till vad som är projektets bästa, och på riktigt hjälpas åt för att åstadkomma en bra slutprodukt inom de mål som satts för kostnader och tider. Därför är det nödvändigt att samarbetet bygger på ärlighet, öppenhet, respekt både inför och under projektets genomförande förklarar Andreas Hellström, VD för Sollentuna kommunfastigheter AB.
P.g.a. den rådande pandemin sker avtalsskrivningen digitalt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!