2020-12-28 Grönt ljus för miljardprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/12/castellum.jpg

Grönt ljus för miljardprojekt

Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan. LOA: ca 19 800 kvm, BTA: ca 26 600 kvm. Beräknad byggstart: maj 2021. Bildkälla Castellum
Antal våningsplan: 12 våningar ovan mark samt 2 källarplan. LOA: ca 19 800 kvm, BTA: ca 26 600 kvm. Beräknad byggstart: maj 2021. Bildkälla Castellum
Kontor

Stockholms stad har gett Castellum klartecken för byggandet av kontorsfastigheten Infinity i Hagastaden. Den totala investeringsvolymen beräknas till cirka 1,7 miljarder kr, varav markförvärv bedöms utgöra ca 650 Mkr.

Projektstart sker under våren 2021 och projektet planeras stå färdigställt 2025 efter omfattande husbyggnads- och grundläggningsarbeten från Castellum samt uppfyllnads- och infrastrukturarbeten från Stockholms stad. Så snart staden färdigställt uppfyllnadsarbeten kan Castellum formellt tillträda marken, erlägga köpeskillingen och starta byggnation av kontorsbyggnaderna, vilket beräknas ske under första halvåret 2023.

”Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden. Med fokus på hälsa och välmående, solceller på taket och WELL-certifiering bidrar vi med vårt kunnande inom framtidens hållbara arbetsplatser”, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!