2019-04-29 Bygginvesteringar inom kontorslokaler rasade https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/industrifakta-webb.jpg

Bygginvesteringar inom kontorslokaler rasade

Foto: Mickael Tannus
Foto: Mickael Tannus
Kontor

Under 2018 påbörjades ny-och ombyggnadsinvesteringar inom kontorssegmentet till ett värde av 15,5 miljarder kronor. Utfallet innebar en volymminskning med över 25 procent jämfört med 2017.

Den negativa utvecklingen kunde skönjas redan tidigt under fjolåret men blev som starkast under det sista kvartalet, enligt Industrifakta. Trots nedgången är efterfrågan på moderna kontorslokaler på strategiska lägen fortsatt hög.

– Detta gör att framförallt Storstockholm uppmätt mycket låga vakansgrader, vilket hänger samman med den extremt höga produktionsnivån inom tjänstesektorn som dessutom ökade ytterligare under förra året enligt SCB säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta.

En tydligt minskad konfidensnivå

Samtidigt visar Konjunkturinstitutets barometerindikator på en tydligt minskad konfidensnivå inom tjänstesektorn i de senaste mätningarna.

– SCB:s statistik över beviljade bygglov inom privata lokaler indikerar också på en fortsatt nedgång under det kommande året. Samtidigt kan matchningsproblematiken på arbetsmarknaden innebära svårigheter för många företag att expandera. Detta i sin tur kan inverka negativt på lokalbehovet menar Jenny.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!