2020-03-09 Centrum säljs för 4 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/03/894011db9602c38c_org.jpg

Centrum säljs för 4 miljarder

Fotograf: Erik Lefvander
Fotograf: Erik Lefvander
Galleria
Transaktion

Atrium Ljungberg säljer Farsta centrum i Stockholm till Stadsrum Fastigheter för fyra miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen av Farsta centrum sker genom avyttring av bolag. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 3 979 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt.

– Försäljningen av Farsta centrum ger oss möjlighet att fokusera på våra stora stadsutvecklingsprojekt som till exempel Sickla, Slakthusområdet och Slussen, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Farsta centrums hyresvärde uppgår till 310 miljoner kronor och 115 000 kvadratmeter uthyrbar area, varav 15 000 kvadratmeter avser parkeringsgarage. Stadsrum Fastigheter AB tillträder Farsta centrum den 1 juni 2020. Affären är villkorad av en prövning av Konkurrensverket.  

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!