2013-10-29 Effektivare driftövervakning sparar miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/10/Vaela.jpg

Effektivare driftövervakning sparar miljoner

I samarbete med Siemens har Diligentia satt ambitiu00f6sa mu00e5l fu00f6r att minska energianvu00e4ndningen i Vu00e4la Centrum. FOTO Vu00e4la Centrum
Galleria

Med hjälp av ett modern drift- och övervakningssystem från Siemens för komfortstyrning har fastighetsägaren Diligentia på kort tid minskat energianvändningen med över 10 procent på Väla Centrum.

Väla Centrum som ligger några kilometer utanför Helsingborg byggdes 1974 och har byggts om och byggts ut i flera omgångar. Det är ett av Sveriges största köpcenter både sett till antalet butiker och omsättning.
– Inom ett köpcenter är klimatet oerhört viktigt. Dels för att få en dräglig arbetsmiljö för de som arbetar i butikerna, men framförallt att kunderna som besöker köpcentret skall känna att klimatet är behagligt och vilja utföra en bra handel under en förhoppningsvis längre period, säger driftchefen Fredrik Arvidsson på fastighetsbolaget Diligentia.

Att hålla ett bra inneklimat  inom ett köpcenter är stor utmaning. Det är många faktorer som spelar in. Bland annat värmeavgivande belysning, stor variation av antal kunder över dygnet, utomhustemperatur, dörrar som öppnas vid varuleveranser och för kunder.

Förutom ovanstående utmaningar är energieffektiviteten och miljöaspekten två viktiga parametrar att ta hänsyn till, förklarar han.
– För att kunna erhålla ett bra klimat krävs bra fungerade installationer för såväl belysning, kyla, värme och ventilation, samt ett bra styrsystem som optimerar och får alla system att arbeta effektivt och rätt.

På Väla Centrum har man sedan många år tillbaka arbetat med Siemens och dess styr- och övervakningssystem. Anders Laurin på Siemens beskriver det installerade systemet Desigo som ett användarvänligt drift- och övervakningssystem för energieffektivitet i byggnader.
Desigo-systemet är kapabelt att hantera samspelet mellan olika teknikinstallationer i byggnader, så kallat Total Building Solutions.
– Vi har dessutom ingått ett energioptimeringsavtal som bland annat innebär att vi ansvarar för driftoptimering  och kontroll av energieffektiviteten  i köpcentret, säger han.

Fredrik Arvidsson förklarar anledningen till att Väla Centrum valt Siemens som samarbetspartner.
– De kan erbjuda kvalitetsäkra produkter och framförallt en fungerande och nära supportfunktion. För att kunna optimera vår anläggning och ha full kontroll på fastigheten utökade vi Siemens leverans med deras energioptimeringsmodul EMC. Genom avtalet med deras optimeringsenhet hjälper de oss att kontinuerligt följa och optimera anläggningen.

Under 2013 satte man ett stort miljömål och det var att sänka energianvändningen med 15 procent under innevarande år.
– Vi införde även en energibesparingstävling mellan våra 180 butiker för att bidra till att vi når vårt miljömål. Hittills har vi nått 11,3 procent besparing, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner kronor. De sista månaderna med ska vi plocka de sista 3,7 procenten. För 2014 sänker vi målen med hänsyn till att vi nu plockat de ”lågt hängande frukterna”, men målet är ändå att sänka med fem procent, avslutar Fredrik Arvidsson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!