Fastighet reportage
4 min lästid

Riksarkivet bygger för framtiden

9:e april 2019, 11:55
Riksarkivet bygger för framtiden
Illustration: A-arkitekter
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I Arninge, strax norr om Stockholm, uppför fastighetsbolaget Boetten Fastigheter AB nya lokaler åt Riksarkivet. Våren 2018 togs det första spadtaget till utbyggnaden av Riksarkivets filial i Arninge.

– Syftet med hela projektet är att göra det möjligt för Riksarkivet att bedriva sin verksamhet med bättre och förnyade förutsättningar och att kunna ta emot besökare på ett mer inbjudande sätt. Det ska förvaras flera hundra hyll-kilometer handlingar och dokument. Det kräver sin plats, säger Lennart Eldh, arbetschef på Boetten Bygg AB.

Utbyggnaden består av ett hus i tre våningar med 2680 kvadratmeter kontor och 9930 kvadratmeter arkiv. De nya lokalerna ska stå klara i slutet av 2019 och kommer bland annat att inrymma Krigsarkivet som är en enhet inom Riksarkivet.

– Befintliga lokaler ska byggas ut med en fjärde etapp för att uppfylla Riksarkivets efterfrågan på arkiv-och kontorsytor. För att möjliggöra en framtida utbyggnad ska den bärande stommen dimensioneras för en femte etapp, vilket innebär att arkivdelen ska kunna byggas på med ytterligare tre våningar, säger Johan Bergman, platschef på Boetten Bygg AB.

Eftersom grundläggningen konstruerats för en framtida påbyggnad av huset har pålningen varit omfattande. Grundläggningen består av cirka 1400 betongpålar.

– Vi har även genomfört grundläggningsförstärkningar i form av kalkstabilisering på parkeringen för att marken ska hålla för alla transporter som dagligen passerar med allt material. Trots den dåliga markkvalitén håller vi oss till den ursprungliga tidplanen, säger Lennart.

Johan och Lennart: Fotograf: Myrna Whitaker
Johan och Lennart: Fotograf: Myrna Whitaker

Arkivhandlingar är unika och kan inte ersättas. Därför har det ställts höga krav på hur arkivdelen ska vara utrustad. Lokalen ska vara skyddad mot vatten, fukt, brand och stöld.

– Säkerhetsklassningen är hög, det kommer inte finnas några fönster. Takavvattning sker på utsidan, det förekommer inga tappkranar eller avlopp. Det kommer även installeras en så kallad inertgas som är ett släcksystem som verkar genom att späda ut luften och därmed sänka syrehalten i det skyddade utrymmet, säger Lennart och fortsätter:

– I arkivdelen kommer det förvaras arkivhandlingar som är flera hundra år gamla. Därför är det viktigt med rätt temperatur och luftfuktighet. Kravet är plus minus en grad i maxtemperatur samt plus minus en procent i luftfuktighet.

Riksarkivets nya entré kommer också att bli något alldeles speciellt.

– Riksarkivets tidigare entré har varit väldigt blek och tråkigt till utseendet. Den märktes knappt. Nu kommer entrén bli väl synlig och inbjudande för besökare. Det kommer bli en välkomnande känsla, avslutar Lennart.

Illustration: A-arkitekter
Illustration: A-arkitekter

Arkitektens ord

A-arkitekter har fått som uppdrag att rita den nya om-, till- och nybyggnaden av Riksarkivet i Arninge

– Det är ett utmanande projekt. Det är en anläggning som har ovanligt många och komplicerade krav. Vår utgångspunkt när vi började var att uppfylla en bra funktion samtidigt som byggnaden ska hålla en hög arkitektonisk nivå, säger Torvald Ersson, arkitekt och civilingenjör på A-arkitekter. Vår ambition är att lyfta hela anläggningen och förvandla den till en attraktiv publik byggnad. Tanken är att den ska kännas som en spännande och attraktiv byggnad som man blir lockad till att besöka, den känslan finns inte idag. Det är en otroligt stor betongbyggnad som man visar upp för omvärlden. Det är viktigt att få till ett bra volymspel mellan de olika delarna för att helheten ska bli harmonisk. Arkivfasaden är utformad för att vara arkitektonisk, stark och underhållsfri. Vår ambition är att skapa ett fint fasadmönster som associerar till arkivverksamheten. Det hyll-inspirerade mönstret har en 3D effekt som spelar vackert med både dagsljus och fasadbelysning.

 

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0