+ Nyheter om energieffektivisering i Sverige

Hur energieffektiva är våra hus egentligen? Svaret på det verkar vara: mer och mer, i alla fall om man får tro bygg- och industribranschens täta samspel idag.

2021-05-24 Nytt energisamarbete ska gynna fastighetsägare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/Ekologihuset_Lund_foto_Akademiska_Hus-1.jpg

Nytt energisamarbete ska gynna fastighetsägare

Energieffektivisering

Enequi och Save by Solar i nytt samarbete för att modernisera hur företag använder energi.

2019-10-23 Tillväxt att vänta inom förnybar energi https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/telge-energi-bygglov-solceller.jpg

Tillväxt att vänta inom förnybar energi

Energieffektivisering

IEA: Den globala kapaciteten inom förnybar energi kommer att öka med 50 procent de kommande fem åren.

2019-02-13 God bebyggd miljö nås inte till 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/boverket-foto-franz-feldmanis.jpg

God bebyggd miljö nås inte till 2020

Energieffektivisering

Kraftigt ökad inflyttning till städer och ett ökat bostadsbyggande påverkar.