+ Nyheter om energieffektivisering i Sverige

Hur energieffektiva är våra hus egentligen? Svaret på det verkar vara: mer och mer, i alla fall om man får tro bygg- och industribranschens täta samspel idag.

2019-10-23 Tillväxt att vänta inom förnybar energi https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/telge-energi-bygglov-solceller.jpg

Tillväxt att vänta inom förnybar energi

Energieffektivisering

IEA: Den globala kapaciteten inom förnybar energi kommer att öka med 50 procent de kommande fem åren.

2019-02-13 God bebyggd miljö nås inte till 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/boverket-foto-franz-feldmanis.jpg

God bebyggd miljö nås inte till 2020

Energieffektivisering

Kraftigt ökad inflyttning till städer och ett ökat bostadsbyggande påverkar.

2016-12-14 Kingspan köper del av Paroc https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/02/ivl.png

Kingspan köper del av Paroc

Energieffektivisering

PPS är ett dotterbolag till Paroc Group Oy. 2015 uppgick PPS omsättning till totalt 47 miljoner euro.