Bostäder reportage
8 min lästid

HSB satsar på levande utemiljöer i Rinkeby

10:e februari 2022, 17:04
HSB satsar på levande utemiljöer i Rinkeby
HSB:s tidigare utemiljöprojekt vid Kvarntullen 8 uppskattas av de boende. Foto: Jens Dahlborg
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

I januari förra året utlystes möjligheten för fastighetsägare och markinnehavare att söka stöd för utveckling av stadsgrönska och trygghetsinsatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Av cirka 300 sökande är HSB en av 130 aktörer som fått finansiering beviljad.

Inom ramen för satsningen på ”Gröna och trygga samhällen” har Boverket hittills godkänt ett samlat bidragsbelopp på totalt 245 961 816 kronor. Med drygt 600 hyresrätter i Rinkeby och tydliga mål om trivselskapande gröna miljöer, har HSB beviljats stöd för tre nya gröna innergårdar i området.

– Vi äger ett stort bestånd i Rinkeby där vi under snart 10 år drivit ett upprustningsprojekt som nu är på väg att avslutas. Nu slutför vi projektet genom att ta oss an de här gårdarna. Det blir inte komplett om man inte också tar hand om den yttre miljön, säger Anders Joachimsson, Affärsområdeschef Fastigheter på HSB.

Anders Joachimsson. Foto: Heléne Grynfarb

När Boverket gick ut med möjligheten att få stöd för den här typen av projekt låg det helt rätt i tiden för HSB som ansökte och beviljades bidrag för tre innergårdar i Rinkeby, samt en i Hässelby.

– Huvudmålet är att få de boende att tycka att miljöerna är attraktiva och vi hoppas att hyresgästerna vill vistas här. Vi mäter och vet att den yttre miljön är väldigt viktig i Rinkeby. Med mycket rörelse på gårdarna så främjar det trygghet och trivsel.

Som exempel nämner han en innergård i Rinkeby som färdigställdes redan förra våren, som hyresgästerna väljer att nyttja samt har uttryckt att de är väldigt nöjda med.

Från HSB:s sida finns en stark övertygelse om att en ökad allmäntrivsel även leder till minskad skadegörelse såsom stölder och klotter, eftersom människor som vill bo kvar tenderar att värna om sitt område.

– Vi har ett långsiktigt perspektiv på det här och är övertygade om att den här typen av upprustning kommer ge effekter även på ekonomin, säger Joachimsson.

Från skiss till verklighet

Bakom utformningen av dessa innergårdar står Kristin Englund. I egenskap av landskapsarkitekt och utemiljökonsult på HSB Stockholm, ansvarar hon för såväl idéskisserna till Boverket som för gestaltningsarbete och processen framåt.

– Vi såg det här stödet som en jättestor möjlighet att rusta upp med gröna värden i fokus, precis så som vi vill göra det. Genom att jobba med naturen får man hälsofrämjande och trygga miljöer, säger Kristin Englund.

Innergårdar som idag till största delen präglas av grus och gräsmattor ska förvandlas till prunkande samlingsplatser för de boende, där stödet från Boverket täcker 50 procent av kostnaderna.

– Just nu lägger vi ihop alla underlag för att starta upphandlingsarbetet. Gestaltningsarbetet är i princip klart så vi hoppas kunna komma igång med själva byggandet nu i vår.

Englund berättar att de befintliga gårdarna inte har mer än cirka fyra arter av vegetation som läget är idag.

– Det är ingenting, säger hon och fortsätter; Nu gör vi en satsning för att skapa funktionella och attraktiva gårdar med planteringar som ökar den biologiska mångfalden.

Kristin Englund. Foto: Privat

Miljöer som ska leva året om

Jämfört med idag kommer gårdarna få betydligt mycket mer grönska i form av olika sorters blommande perenner, träd, buskar och ängsytor, samt platser för lek och samvaro.

–  Det blir nya planteringar som gynnar pollinerare, med längre blomning, ny lekutrustning, allt blir nytt. Vi har sett till att vi får en fördelning över året med blommor som blommar från tidig vår såsom krokus, snödroppar och tulpaner, fram till sensommaren. Men även höstfägring och vintergröna inslag så att man känner alla skiftningar i säsongen.

Som en del av förberedelserna inför det här projektet fördes en flitig boendedialog där hyresgästerna fick komma till tals med önskemål om utformningen av dessa miljöer.

– Det var inte en enda person som inte sa att fokus måste ligga på barnens perspektiv. Sedan var det mycket om att gårdarna idag känns tråkiga, att det inte finns något att göra, inga blommor.

Englund berättar att platser för lek delvis kommer att skapas utifrån det relativt nya begreppet ”lekotoper”. Det handlar om hur man kan jobba med naturliga inslag i lekmiljöer, såsom stockar, stenar och bäckar som ett komplement till mer traditionella lekplatser.

– Vi har gjort ytor som ska vara vildvuxna och alla träd som behöver avverkas kommer vi spara så att man kan leka på stockarna.

Av boendedialogerna framkom även tydliga önskemål om platser att bara kunna umgås på.

– Det togs upp att det inte finns någonstans att sitta om man vill vara många så vi kommer skapa mer samvaroytor som grillytor och pergolor där man kan ses.

I anslutning till dessa platser kommer det även att finnas kryddplanteringar, berättar hon.

– Vi pratade om odlingslådor också men vi har haft det tidigare och allt blev stulet, så vi hoppas att det här ska funka bättre. Kryddplanteringarna kan boende själva plocka av och använda till matlagning, när de grillar på gårdarna exempelvis.

Bland övriga växtarter som ska planteras återfinns bland annat prydnadsgräs, buskar med ätbara bär och en rad olika trädsorter såsom äppelträd.

– Vi kommer ha några ängsytor med en blandning av pluggplantor och sådd för att få en effekt direkt. Sen blir det Himalayabjörkar, dansk lönn och smalbladig ask som har jättefina höstfärger. Vi har även föreslagit en vintergrön thuja som ska kunna funka som julgran också.

Blommor för såväl människor som bin. Foto: Wikimedia Commons

Utöver växter inkluderar projektet även nya materialval som marktegel och stenmjölsgångar. Dessa material och vissa växter kommer att finnas på samtliga innergårdar – som får sina egna identiteter men samtidigt ska ge intryck av att höra samman.

Just känslan samhörighet löper som en röd tråd genom ambitionerna med hela satsningen.

– När man kliver in till gården ska känslan av att komma hem infinna sig. Vi har pratat om att skapa ett stort grönt vardagsrum, det gemensamma utrymmet som är en förlängning av boendet, säger Kristin Englund.

Text: Malin Rothenborg

Ta del av Kristin Englunds tips inför liknande projekt här:

https://branschaktuellt.se/fastighet/179395-tips-fran-landskapsarkitekten/fran-landskapsarkitekten/

#anders joachimsson #anlägga innergård #gröna och trygga samhällen #hsb #innergårdar #kristin englund #landskapsarkitektur #rinkeby #utemiljö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0